Konference: Dny geoENERGIE 2022 v německém Freibergu

Jednou ročně se v německém Freibergu setkávají zainteresované strany z oblasti geotermální energie, aby si vyměnily zajímavé novinky, technické informace a diskutovaly o aktuálních tématech. Očekáváme, že se Dne geoENERGIE 2022 zúčastní přibližně 100 zástupců podnikatelské, vědecké, politické a společenské sféry. Termín konání je stanoven na 30. června 2022.

Více o akci