Systémy tepelných čerpadel země/voda pro rodinné domy

Plánujete novostavbu nebo rekonstrukci? Tepelná čerpadla země – voda pro rodinné domy jsou efektivním zdrojem vytápění a chlazení, který vás učiní nezávislými.

Jedná se obvykle o systémy tepelných čerpadel země-voda do 20 kW výkonu, které v současné době dávají čím dál větší smysl i pro rodinné domy. Jejich využití je stále častější a to nejen kvůli dramatickým cenám energií, ale také neustále se zpřísňujícím legislativním požadavkům. Jde konkrétně o požadavky PENB (průkaz energetické náročnosti budov) u novostaveb platné od 01/2022, kde vám tento zdroj jako jeden z mála vyhoví sám o sobě bez pomoci ostatních energetických systémů (rekuperace, fotovoltaika, krbová kamna apod.) Například u novostaveb rodinných domů typu bungalov – domů s „energeticky špatným tvarem“ (myšlen poměr A/V, tedy poměr mezi ochlazovanou obálkou konstrukce a vnitřním vytápěným prostorem) je řešení zdroje pomocí zemních tepelných čerpadel asi jediným možným, pokud nechceme kombinaci více systémů.

Jaké systémy tepelných čerpadel země-voda jsou vhodné pro rodinné domy:

Tepelná čerpadla země-voda pro rodinné domy
  • Zemní plošné kolektory – jsou asi nejlevnějším zdrojem energie pro tepelná čerpadla země – voda, který je vhodný do rodinných domů. Jejich nevýhodou je nutnost větší plochy, kam plošný kolektor umístit. V současné době, kdy tepelné ztráty domů klesají na minimum se však nejedná o nijak extrémní plochu. Pro jednu 1 kW tepelné ztráty je třeba rámcově uvažovat s 50 m2 plochy. Více o zemních plošných kolektorech…
  • Geotermální vrty – tepelná čerpadla ve spojení s geotermálními vertikálními vrty jsou asi nejefektivnějším způsobem vytápění a chlazení rodinných domů. Přes zimu levně vytápí a přes léto téměř zdarma chladí díky pasivnímu chlazení. Navíc jsou prostorově nenáročné a u novostaveb je lze umístit přímo pod základovou desku. Jejich životnost je téměř neomezená. Jedinou nevýhodou oproti ostatním systémům jsou vyšší pořizovací náklady. Více o geotermálních vrtech…
  • Geotermální energetické koše – jde o jakýsi kompromis mezi zemním kolektorem a vrtem, protože se hodí do míst, kde nelze vrtat a zároveň není dostatečná plocha pozemku. Tepelná čerpadla prostřednictvím geotermálních košů odebírají energii ze svrchní vrstvy zemského povrchu, takže podobně jako zemní kolektory využívají nakumulovanou sluneční energii a energii ze zasakující vody. Vzhledem k většímu hloubkovému dosahu až kolem 3 m fungují též lépe pro chlazení v porovnání s plošnými systémy. Více o energetických koších…
  • Energie z vodní plochy – tepelná čerpadla země – voda mohou velice efektivně využívat jako zdroj energie i vodní plochu. Nejčastěji se jedná o rybník, řeku, nádrž, jezero, náhon, kde je na dně nebo na stěnách náhonu (podobně jako u zemních kolektorů) uložený potrubní systém naplněný nemrznoucí směsí. Dochází tak k přenosu tepla mezi vodní plochou a tepelným čerpadlem. I v tomto případě se jedná o jednu z finančně nejlevnějších variant systému tepelných čerpadel země-voda neboť nejsou třeba ani nákladnější výkopové práce.

Ukázky realizace

Další informace o tepelných čerpadlech