Dotace na tepelné čerpadlo

Zvažujete tepelné čerpadlo pro svou novostavbu, nebo byste rádi starý kotel na tuhá paliva vyměnili za bezúdržbové vytápění a chlazení tepelným čerpadlem? Pořízení tepelného čerpadla může být ale pro běžnou domácnost velmi nákladná záležitost. Státní dotace na tepelná čerpadla vám celou investici značně sníží.

V současné době jsou Ministerstvem životního prostředí opakovaně vyhlašovány rovnou dva dotační programy, ve kterých máte možnost si o dotaci na tepelné čerpadlo zažádat. A věřte, že to smysl má — úspěšnost kladného vyřízení je opravdu veliká!

dotace na tepelná čerpadla

Nová zelená úsporám pro tepelné čerpadlo

Plánujete novostavbu nebo rekonstruujete dům a zamýšlíte výměnu starého kotle? Pak je tu pro vás dotační program Nová zelená úsporám, který vypsalo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Dotační program NZÚ je určen rodinným i bytovým domům a všem domácnostem z ČR bez ohledu na výši příjmů. Tyto dotace mimo jiné směřují i na pořízení nebo výměnu neekologických kotlů na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj. V rámci programu Nová zelená úsporám je aktuálně poskytována dotace ve výši 50 %, bez nutnosti dokazovat příjmy. V případě samotných tepelných čerpadel je limit 100 000 Kč. Požádat o dotaci lze před zahájením, v průběhu nebo dodatečně. Na rozdíl od programu pro nízkopříjmové domácnosti ji dostanou až po instalaci zařízení.

Novinky v dotačním programu NZÚ pro rok 2022

  • Od května 2022 nebudou přiznávány dotace na pořízení plynového kotle.
  • Od 1. července 2022 nebude možné žádat o dotaci na novostavbu, pokud bude využívat jakýkoliv zdroj fosilního paliva, a to i včetně zemního plynu. 

Jak podat žádost o dotaci na tepelné čerpadlo?

Kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo

Další dotací, o kterou lze na pořízení tepelného čerpadla zažádat, je tzv. Kotlíková dotace. Program opět administruje Státní fond životního prostředí a spolufinancuje Evropská unie. O dotaci může žádat každý, kdo se rozhodne nahradit stávající neekologický kotel na tuhá paliva a splňuje kritéria programu. Kotlíkové dotace se zaměřují na nízkopříjmové domácnosti a je možné získat dotaci ve výši až 180.000 Kč. Nárok na Kotlíkovou dotaci má tedy každý, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány.

Novinky v Kotlíkových dotacích pro rok 2022

  • Od 29. března 2022 došlo k navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc korun, tedy na celkových 180 000 Kč. 
  • Vstupuje v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům (pouze pro objednávky do 30.4. 2022).
  • Od 1. září 2022 začne platit ohlašovaný zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.
  • Nově bude možné čerpat dotaci v podobě zálohy ve výši minimálně 60 % z výše dotace.

Více informací o dotaci…

Dotaci na tepelné čerpadlo je možné žádat i zpětně

Pokud jste již pevně rozhodnuti pro tepelné čerpadlo a jeho nesporné výhody vás přesvědčily, tak není na co čekat. S chutí do toho a o dotaci na tepelné čerpadlo si můžete v roce 2022 zažádat i zpětně.

Další informace o tepelných čerpadlech