Dotace na tepelné čerpadlo

Zvažujete tepelné čerpadlo pro svou novostavbu, nebo byste rádi starý kotel na tuhá paliva vyměnili za bezúdržbové vytápění a chlazení tepelným čerpadlem? Od 1. září 2024 již nebude možné vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují požadavky alespoň 3. emisní třídy. Pořízení tepelného čerpadla může být ale pro běžnou domácnost velmi nákladná záležitost. Státní dotace na tepelná čerpadla vám celou investici značně sníží.

V současné době jsou Ministerstvem životního prostředí opakovaně vyhlašovány rovnou dva dotační programy, ve kterých máte možnost si o dotaci na tepelné čerpadlo zažádat. A věřte, že to smysl má — úspěšnost kladného vyřízení je opravdu veliká!

dotace na tepelná čerpadla

Nová zelená úsporám pro tepelné čerpadlo

Plánujete novostavbu nebo rekonstruujete dům a zamýšlíte výměnu starého kotle? Pak je tu pro vás dotační program Nová zelená úsporám, který vypsalo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Dotační program NZÚ je určen rodinným i bytovým domům a všem domácnostem z ČR bez ohledu na výši příjmů. Tyto dotace mimo jiné směřují i na pořízení nebo výměnu neekologických kotlů na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj. V rámci programu Nová zelená úsporám je aktuálně poskytována dotace ve výši 50 %, bez nutnosti dokazovat příjmy. Požádat o dotaci lze před zahájením, v průběhu nebo dodatečně. Na rozdíl od programu pro nízkopříjmové domácnosti ji dostanou až po instalaci zařízení.

Aktuálně od září 2023

  • znovuzařazení tepelných čerpadel s vrty do podporovaných zdrojů vytápění
  • tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, pro vytápění – 120.000 Kč
  • tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, pro vytápění a ohřev vody – 140.000 Kč
  • pro výměnu elektrického kotle byl odstraněn požadavek na splnění PENB třídy D
  • pro výměnu plynového kotle platí požadavek na splnění PENB třídy D pouze do konce kalendářního roku

Kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo

Další dotací, o kterou lze na pořízení tepelného čerpadla zažádat, je tzv. Kotlíková dotace. Program opět administruje Státní fond životního prostředí a spolufinancuje Evropská unie. O dotaci může žádat každý, kdo se rozhodne nahradit stávající neekologický kotel na tuhá paliva a splňuje kritéria programu. Kotlíkové dotace se zaměřují na nízkopříjmové domácnosti a je možné získat dotaci ve výši až 95% na výměnu starého kotle.

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci?

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Aktuálně pro rok 2023

  • Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení, je vyhrazena částka 1,7 mld. Kč.
  • Na tepelné čerpadlo je možné získat dotaci až 180.000 Kč.
  • Příjem žádostí spustí krajské úřady postupně v průběhu léta 2023.

Více informací o dotaci…

Pokud jste již pevně rozhodnuti pro tepelné čerpadlo a jeho nesporné výhody vás přesvědčily, tak není na co čekat. Je důležité zmínit, že dotace se dají vyřídit i zpětně.

Další informace o tepelných čerpadlech