Tepelné čerpadlo vzduch / voda
nebo země /voda?

Zvažujete tepelné čerpadlo vzduch — voda nebo země-voda? Pokud jste se rozhodli, nebo byli legislativními požadavky „dotlačeni“ do ekologického zdroje vytápění/chlazení v podobě tepelných čerpadel, z drtivé většiny jde o systémy VZDUCH-VODA nebo ZEMĚ-VODA. Ostatní systémy tepelných čerpadel jsou díky specifičnosti podmínek využití spíše okrajovou záležitostí našeho trhu.

Jak známo, tak tepelná čerpadla obecně odebírají teplo z okolního venkovního prostředí pro vytápění interiéru nebo naopak z vnitřního prostředí při chlazení interiéru. V případě vzduchových tepelných čerpadel je zdrojem energie venkovní vzduch, který využíváme nuceně pomocí vestavěného ventilátoru.

 • Systém vzduch — voda dosahuje nejvyšší účinnosti výroby tepla v letních měsících, kdy je teplota vzduchu na vyšší úrovni. V létě tak lze v celku efektivně ohřívat teplou vodu nebo bazén. S chlazením je to už ovšem horší, neboť když je venku „vedro“, není efektivní do vzduchu mařit odpadní teplo z chlazení. Stejně tak v topné sezóně účinnost tohoto zařízení klesá vlivem opačného problému – je zima a ze zimy odeberete tepla málo.
 • Naproti tomu zemní tepelná čerpadla odebírají teplo z horninového prostředí (geotermální energie), kde jsou teplotní výkyvy mezi zimou a létem podstatně nižší. Díky tomu zařízení funguje celoročně velmi účinně (o 30% účinněji než vzduchové), spolehlivě a bezhlučně. Energie je jímána buď prostřednictvím geotermálního vrtu nebo zemního plošného kolektoru.
tepelná čerpadla země-voda
Systémy tepelných čerpadel země – voda
tepelná čerpadla vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Cena tepelného čerpadla vzduch — voda je ale nižší…

To, že je jsou čerpadla vzduch — voda levnější není úplně tak pravda. Vždy záleží, co porovnáváte.

 • Pokud budete zvažovat pouze samotnou investici „teď a tady“ a nebudete brát v potaz každoroční vyšší náklady na provoz/servis a prokazatelně nižší životnost (tedy dá se říci vyšší amortizaci), pak je vzduchové tepelné čerpadlo jednoznačným vítězem.
 • Pokud však budete přemýšlet racionálně a pozorujete dlouhodobý – v současné době dokonce strmý nárůst cen elektrické energie, pak jsou celkové investiční náklady dá se říci srovnatelné již během 7-9 roku provozu.
 • Dalším pádným argumentem je, troufneme si tvrdit, až dvojnásobná životnost celého zařízení (přičemž vrt/kolektor je „navždy“). Každý další rok se zemním tepelným čerpadlem už jsou defacto úspory.
 • Tepelná čerpadla vzduch — voda mohou být ale jedinou možností v případech, kdy není dostatečná plocha pozemku pro umístění plošných kolektorů nebo není vhodná lokalita pro uskutečnění vrtu. Těchto případů však bývá velmi málo.

Uvědomte si prosím, že volba zdroje tepla/chladu je dlouhodobější investicí, která zhodnocuje vaši nemovitost.

Budoucnost leží v zemi!

Pokud jste si již v minulosti nechávali vypracovat nabídku na zemní i vzduchový typ tepelného čerpadla a cena zemního čerpadla byla vyšší, tak pomyslete kromě vysoké účinnosti na všechny výhody, které právě tento typ čerpadel nabízí.

Také nezapomeňte na fakt, že některé montážní firmy (z pohodlnosti a konzervativnosti) stále ještě neopodstatněně upřednostňují systém vzduch — voda, i přesto, že to pro vás nemusí být vždy zcela výhodné. Poraďte se s odborníky!

Dalším faktorem pro volbu zemního tepelného čerpadla jsou zpřísněné legislativní požadavky PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), které vzešly v platnost od ledna roku 2022. Získat „povolení“ stavby se vzduchovým tepelným čerpadlem tak nemusí být vůbec jednoduché, a když, tak za cenu připojení další technologie ve formě fotovoltaiky = další náklady, další technologie.

Účinnost tepelného čerpadla země / voda
Účinnost tepelného čerpadla země / voda není tolik závislá na venkovní teplotě, jelikož pod zemí je stabilnější teplota.

Tepelná čerpadla a jejich životnost

Další velmi důležitou vlastností, kterou byste měli při výběru systému vytápění zvážit je jeho životnost. Životnost samotného tepelného čerpadla země/voda je dána především životností kompresoru. Ta se však liší podle značky, kvality tepelného čerpadla a počtu startů, takže jde o velmi relativní hodnotu. Počet startů lze u kompresoru značně ovlivnit správným dimenzováním výkonu tepelného čerpadla. Nicméně však můžeme zjednodušeně tvrdit, že kvalitní a správně nadimenzované čerpadlo země/voda vydrží i více než 20 let.

Životnost samotného tepelného čerpadla vzduch/voda je značně nižší. Uvažujeme cca 10-12 let. Je to dáno výrazně vyšším namáháním zařízení. Zařízení musí zvládnout pracovat a přenášet výkon ve venkovních podmínkách, kdy teplo odebírá ze vzduchu v rozmezí -20 °C až +35°C. Rozdíl tedy 55 °C! Od toho se také odvíjí složitost celého zařízení. Nutno ale dodat, že investice i do tepelného čerpadla vzduch — voda se oproti jiným konvenčním zdrojům (např. elektrokotel nebo plynový kotel) určitě vrátí.

Kvalitním tepelným čerpadlem vše ale zdaleka nekončí. Jde jen o polovinu úspěchu! Životnost celého systému značně ovlivňuje kvalita příslušenství a vystrojení primárního okruhu tepelného čerpadla. Jde zejména o kvalitu použitého potrubí, geotermálních sond, rozdělovačů a sběračů atd. Životnost a funkčnost primárního okruhu se odhaduje na životnost domu. Tedy i 100 let.

Výhody tepelných čerpadel země-voda oproti čerpadlům vzduch – voda

 • Netrpí námrazou výparníku jako vzduchová tepelná čerpadla.
 • Technická spolehlivost, mnohem menší míra reklamací a servisů.
 • Není hlučné, neruší vás ani sousedy.
 • Je zcela bezúdržbové.
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla (20 – 25 let bez fatální opravy) + „neomezená“ životnost primárního okruhu.
 • Vhodné pro všechny typy objektů (rodinné domy — novostavby/rekonstrukce, bytové domy, administrativa, občanské stavby, sportovní haly).
 • Pasivní chlazení – tedy bez kompresorové přímé chlazení. Nesnižuje životnost zařízení a provozní náklady jsou minimální (50 W příkonu = cca 3,5 – 4 kW chladu).
ZEMĚ/VODAVZDUCH/VODA
Provoz kompresoruPrimární teploty od 0°C do +18°CPrimární teploty od -20°C do +35°C (reverzace chodu kvůli odtávání)
Životnost systému (kompresoru)18 až 30 let10 až 15 let
tepelné čerpadlo vzduch voda zkušenosti

Zajímá vás cena vrtu nebo zemního kolektoru? Chcete rámcový návrh primárního okruhu tepelného čerpadla? Jaké budou náklady na provoz domu s TČ země/voda? Vyzkoušejte naší online kalkulačku!

Další informace o tepelných čerpadlech