Tepelné čerpadlo vzduch / voda
nebo země /voda?

Zvažujete tepelné čerpadlo vzduch — voda nebo země-voda? Pokud jste se rozhodli, nebo byli legislativními požadavky „dotlačeni“ do ekologického zdroje vytápění/chlazení v podobě tepelných čerpadel, z drtivé většiny jde o systémy VZDUCH-VODA nebo ZEMĚ-VODA. Ostatní systémy tepelných čerpadel jsou díky specifičnosti podmínek využití spíše okrajovou záležitostí našeho trhu.

Jak známo, tak tepelná čerpadla obecně odebírají teplo z okolního venkovního prostředí pro vytápění interiéru nebo naopak z vnitřního prostředí při chlazení interiéru. V případě vzduchových tepelných čerpadel je zdrojem energie venkovní vzduch, který využíváme nuceně pomocí vestavěného ventilátoru.

 • Systém vzduch — voda dosahuje nejvyšší účinnosti výroby tepla v letních měsících, kdy je teplota vzduchu na vyšší úrovni. V létě tak lze v celku efektivně ohřívat teplou vodu nebo bazén. S chlazením je to už ovšem horší, neboť když je venku „vedro“, není efektivní do vzduchu mařit odpadní teplo z chlazení. Stejně tak v topné sezóně účinnost tohoto zařízení klesá vlivem opačného problému – je zima a ze zimy odeberete tepla málo.
 • Naproti tomu zemní tepelná čerpadla odebírají teplo z horninového prostředí (geotermální energie), kde jsou teplotní výkyvy mezi zimou a létem podstatně nižší. Díky tomu zařízení funguje celoročně velmi účinně (o 30% účinněji než vzduchové), spolehlivě a bezhlučně. Energie je jímána buď prostřednictvím geotermálního vrtu nebo zemního plošného kolektoru.
tepelná čerpadla země-voda
Systémy tepelných čerpadel země – voda
tepelná čerpadla vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Cena tepelného čerpadla vzduch — voda je ale nižší…

To, že je jsou čerpadla vzduch — voda levnější není úplně tak pravda. Vždy záleží, co porovnáváte.

 • Pokud budete zvažovat pouze samotnou investici „teď a tady“ a nebudete brát v potaz každoroční vyšší náklady na provoz/servis a prokazatelně nižší životnost (tedy dá se říci vyšší amortizaci), pak je vzduchové tepelné čerpadlo jednoznačným vítězem.
 • Pokud však budete přemýšlet racionálně a pozorujete dlouhodobý – v současné době dokonce strmý nárůst cen elektrické energie, pak jsou celkové investiční náklady dá se říci srovnatelné již během 7-9 roku provozu.
 • Dalším pádným argumentem je, troufneme si tvrdit, až dvojnásobná životnost celého zařízení (přičemž vrt/kolektor je „navždy“). Každý další rok se zemním tepelným čerpadlem už jsou defacto úspory.
 • Tepelná čerpadla vzduch — voda mohou být ale jedinou možností v případech, kdy není dostatečná plocha pozemku pro umístění plošných kolektorů nebo není vhodná lokalita pro uskutečnění vrtu. Těchto případů však bývá velmi málo.

Uvědomte si prosím, že volba zdroje tepla/chladu je dlouhodobější investicí, která zhodnocuje vaši nemovitost.

Budoucnost leží v zemi!

Pokud jste si již v minulosti nechávali vypracovat nabídku na zemní i vzduchový typ tepelného čerpadla a cena zemního čerpadla byla vyšší, tak pomyslete kromě vysoké účinnosti na všechny výhody, které právě tento typ čerpadel nabízí.

Také nezapomeňte na fakt, že některé montážní firmy (z pohodlnosti a konzervativnosti) stále ještě neopodstatněně upřednostňují systém vzduch — voda, i přesto, že to pro vás nemusí být vždy zcela výhodné. Poraďte se s odborníky!

Dalším faktorem pro volbu zemního tepelného čerpadla jsou zpřísněné legislativní požadavky PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), které vzešly v platnost od ledna roku 2022. Získat „povolení“ stavby se vzduchovým tepelným čerpadlem tak nemusí být vůbec jednoduché, a když, tak za cenu připojení další technologie ve formě fotovoltaiky = další náklady, další technologie.

Účinnost tepelného čerpadla země / voda
Účinnost tepelného čerpadla země / voda není tolik závislá na venkovní teplotě, jelikož pod zemí je stabilnější teplota.

Tepelná čerpadla a jejich životnost

Další velmi důležitou vlastností, kterou byste měli při výběru systému vytápění zvážit je jeho životnost. Životnost samotného tepelného čerpadla země/voda je dána především životností kompresoru. Ta se však liší podle značky, kvality tepelného čerpadla a počtu startů, takže jde o velmi relativní hodnotu. Počet startů lze u kompresoru značně ovlivnit správným dimenzováním výkonu tepelného čerpadla. Nicméně však můžeme zjednodušeně tvrdit, že kvalitní a správně nadimenzované čerpadlo země/voda vydrží i více než 20 let.

Životnost samotného tepelného čerpadla vzduch/voda je značně nižší. Uvažujeme cca 10-12 let. Je to dáno výrazně vyšším namáháním zařízení. Zařízení musí zvládnout pracovat a přenášet výkon ve venkovních podmínkách, kdy teplo odebírá ze vzduchu v rozmezí -20 °C až +35°C. Rozdíl tedy 55 °C! Od toho se také odvíjí složitost celého zařízení. Nutno ale dodat, že investice i do tepelného čerpadla vzduch — voda se oproti jiným konvenčním zdrojům (např. elektrokotel nebo plynový kotel) určitě vrátí.

Kvalitním tepelným čerpadlem vše ale zdaleka nekončí. Jde jen o polovinu úspěchu! Životnost celého systému značně ovlivňuje kvalita příslušenství a vystrojení primárního okruhu tepelného čerpadla. Jde zejména o kvalitu použitého potrubí, geotermálních sond, rozdělovačů a sběračů atd. Životnost a funkčnost primárního okruhu se odhaduje na životnost domu. Tedy i 100 let.

Výhody tepelných čerpadel země-voda oproti čerpadlům vzduch – voda

 • Netrpí námrazou výparníku jako vzduchová tepelná čerpadla.
 • Technická spolehlivost, mnohem menší míra reklamací a servisů.
 • Není hlučné, neruší vás ani sousedy.
 • Je zcela bezúdržbové.
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla (20 – 25 let bez fatální opravy) + „neomezená“ životnost primárního okruhu.
 • Vhodné pro všechny typy objektů (rodinné domy — novostavby/rekonstrukce, bytové domy, administrativa, občanské stavby, sportovní haly).
 • Pasivní chlazení – tedy bez kompresorové přímé chlazení. Nesnižuje životnost zařízení a provozní náklady jsou minimální (50 W příkonu = cca 3,5 – 4 kW chladu).
ZEMĚ/VODAVZDUCH/VODA
Provoz kompresoruPrimární teploty od 0°C do +18°CPrimární teploty od -20°C do +35°C (reverzace chodu kvůli odtávání)
Životnost systému (kompresoru)18 až 30 let10 až 15 let
tepelné čerpadlo vzduch voda zkušenosti

Další informace o tepelných čerpadlech