Vrt pro tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo země – voda může využívat jako zdroj energie tzv. geotermální vrt. Nejedná se o přímé využívání geotermálního tepla, nýbrž jímání nízko-potencionálního tepla/energie (teplota prostředí cca +9 až +13 °C) pro nepřímé využití pomocí tzv. geotermální sondy. Tepelná čerpadla s vrtem tedy pracují s mělkou geotermální energií. Odebírají energii pouze z vrchní „slupky“ – první stovky metrů zemského povrchu.

Jak tepelné čerpadlo s vrtem funguje?

 • Tepelné čerpadlo prostřednictvím vrtu odebírá energii ze země, kterou převádí díky chladivovému okruhu s kompresorem na vyšší teplotní úroveň a následně předává do topné vody pro vytápění objektu nebo přípravu teplé vody.
Vrt pro tepelné čerpadlo

Zajímá vás cena vrtu nebo zemního kolektoru? Chcete rámcový návrh primárního okruhu tepelného čerpadla? Jaké budou náklady na provoz domu s TČ země/voda? Vyzkoušejte naší online kalkulačku!

 • Stejně tak je možné systém použít naopak a využívat „studenou“ stranu tepelného čerpadla pro chlazení. Odpadní teplo se ukládá do vrtů a tím je zároveň regeneruje.
 • Při požadavku současného topení a chlazení (např. letní chlazení a potřeba teplé vody pro sprchování nebo bazén) můžeme vyrábět teplo i chlad na ráz, a to pouze za jeden příkon. Tento režim patří mezi nejvýhodnější, neboť za 1 kW elektrické energie získáme cca 8 – 10 kW energie pro domácnost.
 • Posledním a hojně využívaným režimem tepelného čerpadla je přímé pasivní chlazení. Dá říci, že je tepelné čerpadlo vypnuto a využíváme pouze v letním období pro chlazení (např. do podlahy, stropů, stěn – dle systému) oběhové čerpadlo pro cirkulaci chladiva.

Systém zemních tepelných čerpadel s vrty je tedy velice variabilní a nabízí v jednom zařízení hned několik velmi efektivních a ekonomických režimů provozu vytápění i chlazení. Netřeba dalších zdrojů tepla ani žádné klimatizace.

Jedno čerpadlo s vrtem vám obstará komfortní klima v průběhu celého roku.

Je tepelné čerpadlo s vrtem ekonomické?

I vzhledem ke všem výše uvedeným výhodám patří zemní tepelná čerpadla s vrtem k těm nejdražším variantám zdroje. Jak je ale výše napsáno, jedná se prakticky o instalaci dvou zdrojů – vytápění i chlazení v jednom. Dalším nesporným argumentem je velmi vysoká účinnost provozu, která při dnešních cenách energie (neustále a prudce rostoucích!) zajišťuje návratnosti zpravidla do 8 – 10 let provozu, přičemž životnost samotného vrtu je neomezená a mění se pouze tepelné čerpadlo po cca 20 letech.

Vrt nebo zemní kolektor?

Varianta zemních TČ s vrty jsou dražší variantou oproti zemním kolektorům, nicméně jejich účinnost bývá zpravidla o něco málo vyšší, zejména pak v oblastech s vyšší nadmořskou výškou. Další předností je též již zmiňované pasivní chlazení, které je mnohem výkonnější než u plošných kolektorů (dáno hloubkou uložení). Geotermální vrty jsou také jediným řešením v případě, že nemáte zahradu s dostatečně velkou plochou pro zemní kolektory. Jejich výhodou je prostorová nenáročnost. Můžete je umístit v blízkosti budovy a v případě novostaveb lze vrty umístit i pod základovou desku, což je v poslední době velmi časté. V závislosti na velikosti vytápěného domu a lokálních hydro-geologických podmínkách, se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 250 m. Pro jednoduchost lze říci, že na každých cca 6-8 kW topného výkonu TČ je zapotřebí 1 vrt. Pro běžné rodinné domy v současných energetických standardech si tak velmi často vystačíte právě s jedním vrtem.

Je tepelné čerpadlo s vrtem vhodné i ve vaší lokalitě?

Vrty je možné provádět na většině míst v České republice. Paradoxně se nejlépe vrtá v místech, kde je tvrdé horninové podloží, a naopak tam, kde je podloží měkké (písky, jíly a štěrky) bývá vrtání o něco obtížnější a potažmo i finančně nákladnější (je nutné pažit, stěna vrtu není stabilní).

Lokalit, kde by nešlo vrtat vůbec je u nás jen velmi málo.  Problém s vrtáním může nastat snad jen v místech, kde platí přísná ochranná pásma vodních zdrojů, léčivých, minerálních a jiných pramenů.

geotermalni vrty rodinne domy

Povolení vrtu pro tepelné čerpadlo

Zvažujete tepelné čerpadlo země – voda s vrtem? Podívejte se, jaké jsou aktuální náležitosti pro jeho povolení a platná legislativa v této oblasti. Proces povolování vrtů s tepelným čerpadlem se zásadně zrychlil a to změnou energetického zákona.

tepelne cerpadlo zeme - voda

Vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo

Kvalitní vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo je, pro fungování a efektivitu celého systému, v podstatě stejně důležité, jako tepelné čerpadlo samotné. Podívejte se, jaké nejběžnější příslušenství tvoří primární okruh tepelného čerpadla s vrtem.

Výhody tepelného čerpadla s vrtem

 • – Vysoký topný faktor a stabilní výkon díky nízkým výkyvům v teplotách zemského podloží.
 • – O 30% nižší spotřeba elektrické energie než u vzduchových tepelných čerpadel.
 • – Pasivní chlazení domu – v létě lze chladit s minimálními náklady, přitom v rámci stejného zdroje (vytápění a chlazení v jednom)
 • – Dlouhá životnost čerpadla i vrtu (tepelné čerpadlo 20-25 let, vrt 100 let)
 • – Bezhlučnost (na rozdíl od vzduchových tepelných čerpadel nebojujeme s hlukem)
 • – Architektura – zařízení nemá žádné venkovní viditelné části, nekazí tak arch. ráz – dojem z celé stavby, pozemku, zahrady.. venkovní část je schována celá pod zemí nebo pod domem samotným
 • – Bezúdržbové a velice spolehlivé řešení

Ukázky realizace

Další informace o tepelných čerpadlech