Webinář: Jak navrhovat nové budovy po roce 2022 – teorie a praxe nZEB

Od 1.1.2022 vešly v platnost změny v legislativě (nZEB) zpřísňující podmínky pro návrh budovy. Získejte praktické zkušenosti, jak budovu odladit, aby vyšla na legislativní požadavky. Naučte se navrhovat a hodnotit budovy podle nové legislativy. Seminář je určen především energetickým specialistům, architektům a projektantům, kteří získají komplexní v praxi využitelné znalosti, jak splnit přísné požadavky na výstavbu nových budov s co nejnižšími investičními náklady. Vše si posluchači ověří při reálné energeticko-ekonomické optimalizaci rodinného domu, kterou povede zkušený lektor formou interaktivního workshopu.

Podrobnější informace o programu semináře a přihláška