Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 32. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2024 zameranú na tému „Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom“.