INSTALATÉR TEPELNÝCH ČERPADEL BRNO

Kurz je určen mechanikům, kteří začínají s instalací domácích tepelných čerpadel a nejsou vyučeni v oboru chladicí a klimatizační techniky. Cílem kurzu je předat dostatečné teoretické informace a praktické dovednosti pro A) schopnost právně navrhnout a nainstalovat systém tepelného čerpadla B) získání certifikátu MŽP na manipulaci s F-plyny, C) složení zkoušky profesní kvalifikace Instalatér soustav s tepelnými čerpadly, která je nutná pro žádosti o kotlíkové dotace a zelenou úsporám.
Kurz je rozdělen na část teoretickou 5 dní a praktickou 4 dny + 1 den certifikační zkoušky na F-plyny a 1 den zkoušky na tepelná čerpadla.

Místo: Vídeňská 117a, Brno

Termín: 29.1.2024

Více informací o kurzu