Vytápění 2023/2024 – dvousemestrální kurz

Kurz Vytápění 2023/2024 je pořádán v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí. Účastníkům poskytne průřezovou znalost v oboru vytápění. Je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, experimentální měření, samostatné studium).

Místo: Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT, Praha

Termín:
Zimní semestr:
 19. 9. 2023 až 21. 9. 2023,   17. 10. 2023 až 19. 10. 2023,    14. 11. 2023 až 16. 11. 2023,    12. 12. 2023 až 14. 12. 2023

Letní semestr: 23. 1. 2024 až 25. 1. 2024,    20. 2. 2024 až 22. 2. 2024,     19. 3. 2024 až 21. 3. 2024,     16. 4. 2024 až 18. 4. 2024

Více informací o kurzu