Konference: Obnoviteľné zdroje energie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na 20. ročník konferencie Obnoviteľné zdroje energie, tentokrát na tému „Znižovanie emisií skleníkových plynov“.

Je pripravených 5 monotematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Více informací o konferenci