VRTY PRO STUDNY A TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉMU ZEMĚ – VODA A VODA – VODA, JEJICH UMISŤOVÁNÍ, PROJEKTOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ

Vážení kolegové a odborníci,

rádi bychom vás pozvali na nadcházející seminář zaměřený na problematiku vrtaných studí a vrtů pro zemní tepelná čerpadla. Tato událost je zvláště aktuální vzhledem k výraznému nárůstu těchto činností v poslední době a současných změnách právních předpisů týkajících se jejich umisťování, projektování, povolování a provádění.

Seminář bude zaměřen na následující témata:

  1. Základní informace o geologickém prostředí České republiky v kontextu odlišných rizik spojených s zásahy do horninového prostředí různého původu.
  2. Základní informace o typech typů a technologii jejich provádění.
  3. Umisťování, projektování, povolování a provádění vrtaných studní v souladu s aktuálními právními předpisy.
  4. Umisťování, projektování, povolování a provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země x voda a voda x voda v intencích současných právních předpisů.
  5. Rizika spojená s prováděním jednotlivých typů vrtů pro vodní režim území, příklady rizikového chování v jednotlivých fázích přípravy a provádění vrtných prací a způsoby eliminace těchto rizik.
  6. Zajímavosti z oboru hydrogeologického.

Program semináře:

  • 08:30 – 09:00: Prezence posluchačů
  • 09:00 – 13:00: Přednášky

Konec semináře je orientační.

Akreditace:

Tato akce je součástí celoživotního vzdělávání členů Českých komor autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce také mají akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:

Poplatek za účast na semináři činí 1.690,-Kč za osobu včetně DPH. Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Těšíme se na vaši účast a společné sdílení znalostí v této důležité oblasti.

V případě zájmu vyplňte prosím závaznou přihlášku.