Veletrh: STAVBA – TEPLO – ENERGIE – veletrh úspor Ostrava

Stavební výstava je křižovatkou, tržištěm, burzou, kde se zájmy stavebních firem i stavebníků setkávají.

Více informací o veletrhu