Veletrh RACIONENERGIA 2023

V době klimatických změn prochází energetický a stavební průmysl revolucí. Podpořeny evropskými závazky a environmentálními předpisy se musí přizpůsobit nejistým podmínkám.

Střízlivost v oblasti energie, obnovitelné zdroje energie, digitální technologie a inovace jsou více než kdy jindy základem cesty, kterou je třeba se vydat pro optimalizované a odpovědné hospodaření s energií.

V tomto rychle se měnícím kontextu, kde jsou trhy a technologie vzájemně propojeny, otevírá energetická transformace nové možnosti rozvoje a podnikání.

Místo konání: Lyon, Francie

Od: 21.03.2023

Více o veletrhu BePOSITIVE