INFOTHERMA – mezinárodní výstava vytápění – úspory energií – využívání obnovitelných zdrojů

Výstava Infotherma je již téměř tři desetiletí místem , kde se setkávají přední výrobci, prodejci, montážní i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem představit návštěvníkům výstavy novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Více o výstavě