Prohlubování znalostí Energetických specialistů dle aktuálních nových poznatků a informací – ENEX 279 – 6.6.2023

Webinář bude jistě zajímavý. Mimo již avizovaných přednášek se podařilo zajistit nejčerstvější informace o změnách v dotaci Nová zelená úsporám. Tento pátek (2. 6.) by měla být vyhlášena nová pravidla platící od září 2023 a na webináři je podrobně v čase od 16:00 rozebere Ing. Drbal ze SFŽP. Po své relativně krátké přednášce bude půlhodinový prostor na případné dotazy.

Datum: 06.06.2023 9.00 – 17:00

Přihláška na webinář