Webinář o pilotním nasazení tepelných čerpadel GEOFIT na univerzitě

Poslechněte si, jak využívají tepelná čerpadla země-voda jinde než u nás. Projekt GEOFIT zahrnuje instalaci středně velkého zemního tepelného čerpadla na univerzitě v Galway. Ta bude sloužit k vytápění bazénu ve Sportovním centru.

Na tomto webináři vám bude představen celý projekt, proces návrhu, použité technologie, proces výstavby a získávání dat pro dlouhodobé sledování. Důraz bude kladen na praktické zkušenosti získané během projektu.

Jedná se o středně velký projekt tepelného čerpadla v kontextu univerzitního kampusu, který může být zajímavý pro další správce budov veřejného sektoru a portfolia, ale také pro tvůrce legislativy, místní úřady a inženýry zapojené do podobných projektů.

Lektor webináře

Luis Miguel Blanes Restoy – výzkumný pracovník, University of Galway

Datum a čas

Čt, 2. března 2023 ,16:00 – 17:00

Více o webináři