Británie plánuje dekarbonizaci domácností pomocí tepelných čerpadel země/voda

Anglická společnost Kensa Utilities představuje svůj ambiciózní plán masové dekarbonizace britských domácností. Půjde o instalaci tepelných čerpadel země/voda ve stovkách cornwallských domů v rámci projektu Heat the Streets, který je realizován podnikatelskými subjekty a zaměřuje se na masové využívání tepelných čerpadel. Projekt Heat the Streets, který je částečně financovaný grantem ve výši 6,2 milionu liber z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je postaven na dekarbonizaci stávajícího bytového fondu ve Velké Británii pomocí mělké geotermální energie.


Vytápění ze země představuje nejnižší provozní náklady, nejnižší emise uhlíku a nejnižší spotřebu elektrické energie, avšak nese vysoké počáteční investice a narušení dlouhodobé infrastruktury zemních soustav, které dosud byly vždy překážkou pro jeho využívání. Inovativní obchodní model společnosti Kensa tuto překážku postupně řeší tím, že instaluje infrastrukturu ulici po ulici a financuje ji, přičemž domácnosti jim platí paušální poplatek za přístup k obnovitelné tepelné energii získané touto soustavou.

Dvouletý projekt společnosti je nástrojem, jak dekarbonizovat vytápění domácností a masově využívat tepelná čerpadla, v zájmu plnění vládního cíle nulové spotřeby do roku 2050. Síť společnosti Kensa Utilities nabízí životaschopnou obnovitelnou alternativu k vytápění plynem. Podobně jako u tradičních plynových systémů bude každý dům vybaven tepelným čerpadlem se zemním zdrojem, které obyvatelům poskytne úplnou kontrolu nad spotřebou na vytápění, nezávislé vyúčtování a možnost kdykoli změnit dodavatele energie.

Zdroj: Kensa Utilities

Společnost Kensa Utilities poskytuje soukromé spolufinancování, aby pomohla domácnostem dodávat vytápění z obnovitelných zdrojů bez počátečních nákladů. Obyvatelé se na oplátku zavazují platit trvalé poplatky za dodávky tepla po dobu následujících dvaceti let. Zájem majitelů domů i nájemníků, kteří hledají způsoby, jak se ochránit před nevyzpytatelným růstem cen energií v budoucnu pomocí vysoce účinných tepelných čerpadel se zemním zdrojem, je mimořádný.

Generální ředitel společnosti Kensa Utilities Wouter Thijssen uvádí:

„Nyní je více než kdy jindy jasné, že se musíme zbavit plynu pro vytápění, a to, co realizujeme zde ve Stithians, může být vzorem pro miliony domácností po celé Velké Británii.“

Díky mnohem vyšší účinnosti, než která je třeba u tepelných čerpadel vzduch-voda v zimních měsících, kdy je využíváme nejvíce, nabízí vytápění ze země možnost vyhnout se do budoucna nákladům na modernizaci sítě v řádu miliard liber ve srovnání s vytápěním převážně ze vzduchu. A co víc, vzhledem k tomu, že infrastruktura zemních soustav vydrží více než 100 let, představuje vytápění ze země příležitost pro soukromé investice, které sníží dopad dekarbonizace na veřejný rozpočet.


Zdroj: 1.11. 2022, https://www.localgov.co.uk/The-blueprint-for-the-decarbonisation-of-heating-the-UKs-homes/55070