Jste z Prahy? Využijte dotačního programu Čistá energie Praha 2022 – 2023!

Hlavní město Praha již od roku 1994 podporuje vlastníky bytů a rodinných domů v oblasti úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím dotačního programu Čistá energie Praha. Cílem programu je motivovat majitele nemovitostí k přeměně topných systémů a ke snižování závislosti na dováženém zemním plynu, a tím zlepšit kvalitu ovzduší pro občany trvale žijící na území Prahy.

Jednou z hlavních podporovaných čistých energiích jsou samozřejmě i tepelná čerpadla.

Stav programu k 16. 3. 2023 ukazuje, že zatím bylo podáno 212 kompletních žádostí na realizaci s přijatou celkovou vyšší 21.73.700,- Kč. Z těchto žádostí bylo přijato 145 o celkové výšši 14.740.000,- Kč (odhad). Zůstatek rozpočtu na konci stavu k 16. 3.2023 byl odhadnut na 11.401.300,- Kč.

Pokud jste majitelem nemovitosti na území Prahy a máte zájem o tepelné čerpadlo, může pro vás být program Čistá energie Praha skvělou příležitostí jak získat finanční podporu pro instalaci tohoto moderního, účinného a šetrného topného systému. Pokud jste montážník, architekt nebo projektant, můžete tuto informaci sdílet se svými zákazníky, kteří možná o možnostech využití tohoto dotačního programu ani nevědí.

V rámci tohoto programu lze v případě bytových domů získat dotaci na instalací tepelného čerpadla ve výši až 400.000 Kč (maximálně však 50 % doložených způsobilých nákladů).

Další dotační programy, které je možné využít na pořízení tepelných čerpadel.