Zajímavý projekt s velkokapacitními tepelnými čerpadly

Velkokapacitní tepelná čerpadla by měla sloužit jako teplárna v čističce v Bubenči. Hlavní město Praha v rámci snižování závislosti na ruském plynu a zvyšování vlastní soběstačnosti hodlá využívat Ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově.

„Velkokapacitní tepelná čerpadla tam mají v horizontu přibližně osmi let začít vyrábět teplo pro desítky tisíc pražských domácností dalších budov v oblasti Prahy 6 a Prahy 7. Principem vzniku tohoto tepla je rozdíl mezi teplotou vyčištěné vody (15 – 21 stupňů Celsia) a teplotou vody v řece. Před realizací projektu bude nutné vyřešit řadu složitých otázek včetně modernizace přenosové soustavy nebo „dohřívání“ v některých částech.“

Více o tepelných čerpadlech v čističce odpadních vod

čistička zdroj pro tepelná čerpadla