V Litovli by měla čistička odpadních vod sloužit k vytápění

Město Litovel se vydalo na cestu energetické soběstačnosti po vzoru městských projektů, které dnes už běžně fungují třeba v Dánsku nebo ve Švédsku. Zároveň se tak mohou poučit z jejich chyb. Město si hodlá samo vyrábět elektřinu a plyn chtějí nahradit teplem z městské čistírny odpadních vod.

„Každou vteřinou odchází z čistírny okolo 60 litrů vyčištěných odpadních vod. I v nejchladnější části roku přitom tyto vody obsahují takové množství využitelné tepelné energie, jako by do města každou hodinu mělo být dodáno přes 200 metrů krychlových plynu,“ je uvedeno v tiskové zprávě.

I díky potravinářskému průmyslu do čistírny přichází voda, která ani v zimě neklesá pod 15 °C. Na ještě vyšší teplotní úroveň bude tato energie převedena právě pomocí tepelných čerpadel. Celoroční provoz tepelných čerpadel tak zajistí teplo pro všechny obyvatele města. Díky velkým zásobníkům by teplo mělo vydržet až do topné sezony.

Přejeme městu Litovel hodně hodně štěstí v tomto odvážném projektu komunitní energetiky a doufáme, že se do budoucna inspirují i další česká města.


Zdroj: 15.9. 2022, Petra Černobilová, https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/elektrina-plyn-energie-teplo-fotovoltaicke-elektrarny-cov.A220914_682952_olomouc-zpravy_dmk

energie z vodní plochy