Energetické piloty vytápí a chladí Google Bayview Campus

Společnost Google opět prokázala, že je technologickým gigantem hrajícím „první ligu“. Nicméně v tomto případě se nejedná o jejich internetový vyhledávací nástroj, nýbrž o nové administrativní centrum, které vsadilo na nejnovější ekologické a uhlíkově pasivní technologie a materiály. Kromě mnoha technologických vychytávek zde byly jako zdroj vytápění a chlazení zvoleny energetické piloty se zemními tepelnými čerpadly.

Systém geotermálních základů tvořený energetickými piloty bude v celém objektu poskytovat tepelný komfort pro 4000 nových zaměstnanců společnosti. Toto hypermoderní kancelářské centrum se nachází v sousedství výzkumného centra NASA Ames. Ve spolupráci se společností Brierley Associates navrhla společnost Malcolm největší systém energetických základů v Severní Americe. V rámci budování tohoto systému je do hloubky 26 m instalováno 3 989 vrtaných pilot o průměru 46 cm. Geotermální smyčky jsou zabudovány do 2 500 pilot. Systém potrubních smyček naplněný kapalinou napomáhá přenosu energie ze země směrem k tepelným čerpadlům země/voda.

Zátěžové zkoušky energetických pilot

U tohoto projektu energetických pilot bylo také využito rozsáhlého programu zatěžovacích zkoušek za účelem ověření a optimalizace návrhu. Zkušební program zahrnoval profilování tepelné integrity (TIP) a několik statických zatěžovacích zkoušek. Všechny piloty jsou instalovány pomocí automatického monitorovacího zařízení (AME).

Zajištění ochrany spodních vod


V rámci projektu byla mimo jiné zajištěna ochrana spodních vod odříznutím stěny ze směsi zeminy do hloubky 6 m po obvodu celého objektu, aby odvodňovací práce na staveništi neovlivnily hladinu podzemní vody mimo staveniště. Během výstavby bylo instalováno 33 odvodňovacích vrtů s vypouštěcím čisticím systémem pro úpravu podzemní vody.

Zdroj: https://www.malcolmdrilling.com/projects/google-bayview-campus/