Slavnostní otevření pražské střední školy

1. září 2022 přivítala studenty pražské střední školy SOŠ – COP a G v pražských Hrdlořezech školní budova ve zcela „novém hávu“. A nejedná se pouze o nový vzhled budovy. Škola je nejen energeticky nízkonákladová, chytrá a moderní, ale také komfortní až do té úrovně, že díky čidlům teploty, vlhkosti, oxidu uhličitého (CO2) a dalších plynů VOC, se půl hodiny před výukou v učebnách vše nastaví tak, aby studentům nebylo teplo, zima, nesvítilo na ně příliš slunce a měli přísun čerstvého vzduchu.

O tento teplotní komfort uvnitř budovy se stará, kdo jiný než tepelná čerpadla země-voda s geotermálními vrty. V zimě školu vytápí a přes léto chladí dvě zemní tepelná čerpadla. Až 70 % chladu se zajišťuje pasivně. V učebnách jsou instalovány konvektory fancoil a v ostatních prostorách jsou navíc ještě radiátory. Budova disponuje nuceným větráním se zpětným získáváním tepla. Systém řídí čidla a časové programy, čímž se reaguje také na školní rozvrh.

Zaujala vás celková koncepce této nově revitalizované budovy? Hlasujte pro ni v soutěži Adapterra Awards!

škola českobrodská
tepelná čerpadla ve škole
Foto: Nadace Partnerství (Vojta Herout)