Váš průvodce systémy TČ země/voda

   
  Kalkulátor návrhu zemních TČ, respektive primárního okruhu slouží jako pomůcka investorům, projektantům a architektům pro:
  • - rámcové stanovení velikosti zdroje energie,
  • - stanovení orientačních nákladů,
  • - posouzení ekonomiky provozu u rodinných a menších bytových domů.
  Nástroj není určen jako návrhový program pro projektanty a nesupluje práci projektanta, výpočet tepelných ztrát, bilancí apod.

   
  Obecné informace

  Typ objektu

  Tvar objektu

  Orientace objektu

  Orientační nadmořská výška100 m

  Jsem:
   
  Zadání, energie

  Způsob zadání

  Vytápěná plocha: 150 m²

  Energetická třída

  Tepelná ztráta:

   

  Dodané teplo - vytápění:

   

  Počet osob na přípravu teplé vody: 4

  Uveďte počet osob v rozsahu 0 - 25 osob, pro větší systémy není tento program určen.

  Dodané teplo na přípravu teplé vody:

  Tepelná ztráta (kW)

  Dodané teplo - vytápění:

   

  Počet osob na přípravu teplé vody: 4

  Dodané teplo na přípravu teplé vody:

  Tepelná ztráta (kW)

  Dodané teplo - vytápění (kWh/rok)

  Počet osob na přípravu teplé vody: 4

  Dodané teplo na přípravu teplé vody (kWh/rok)


  v předchozím díle:
  Orientační nadmořská výška

  Otopná soustava, velikost zdroje

  Distribuce tepla

  Doporučený výkon tepelného čerpadla: *
  * Zvolte tepelné čerpadlo s výkonem co nejblíže uvedené hodnotě


  Návrh primárního okruhu TČ

  Volba primárního okruhu

  Zemní plošny kolektor

  Parametry podloží:

  Umístění kolektoru

  Návrh "energeticky účinné" plochy kolektoru:

  Návrh počtu okruhů:


  Doporučeno použití potrubí z materiálu PE 100 RC dimenze Ø32 x 3,0 mm potrubí bude uloženo rovnoměrně v účinné ploše kolektoru v rozteči cca 0,7 - 1 m

  Hloubkové vrty

  Parametry podloží

  Návrh počtu a hloubky vrtů:


  Doporučeno použití certifikované sondy z materiálu PE 100 RC,
  dvouokruhová, dimenze 4x Ø32 x 3,0 mm; v případě více vrtů - rozteč = cca 10%
  hloubky vrtu (100m vrt - rozteče 10m)

  Zemní plošny kolektor
  V ceně jsou zahrnuty veškeré realizační náklady venkovní části systému, do kterých patří: cena materiálu, dopravy materiálu a strojního zařízení, zemní práce a práce instalační vč. plnění kapalinou, tlakových zkoušek a odvzdušnění.
  Hloubkové vrty
  V ceně jsou zahrnuty veškeré realizační náklady venkovní části systému, do kterých patří: cena materiálu, dopravy materiálu a strojního zařízení, provedení/vystrojení a injektáž vrtů, zemní práce a práce instalační vč. plnění kapalinou, tlakových zkoušek a odvzdušnění.


  Kolik mě bude stát provoz?

  Cena el. energieKč/kWhCena plynuKč/kWh


  Rozdělení spotřeby el. energie pro můj navržený systém.

  Provozní náklady na vytápění a přípravu TV – porovnání s ostatními zdroji