Vytápění sídelních celků tepelnými čerpadly

Komunitní energetika se stává stěžejním prvkem pro urychlení energetického přechodu a ochrany klimatu v obcích a městech. Tepelná čerpadla hrají v tomto procesu klíčovou roli, a to zejména při vytápění sídelních celků a nových obytných čtvrtí. Co by se ještě před pár lety zdálo jako futuristická vize, stalo se realitou, a to z důvodu narůstajících politických a ekonomických priorit soustředěných na ochranu klimatu.

Obce a města, která se dnes rozhodují pro výstavbu nové obytné čtvrti, často vsázejí na obnovitelné zdroje energie, především na tepelná čerpadla jakožto nezbytný prvek pro vytápění budoucnosti. Wolfgang Herold, vedoucí odbytu ve společnosti vyrábějící tepelná čerpadla Alpha Innotec, uvádí, že rychlé změny ve způsobu zásobování teplem vyžadují paralelní kroky ve třech směrech: rekonstrukce stávajících budov, výstavba menších obytných celků a rozvoj měst s důrazem na plánování nových obytných čtvrtí a sítí lokálního dálkového vytápění.

Rozvoj měst šetrných ke klimatu má potenciál výrazně snížit emise CO2 způsobené lidskou činností. Celkový efekt celé obytné čtvrti je logicky nesrovnatelně větší než u jednotlivých rodinných domů nebo několika budov. Rozšiřování lokálního dálkového vytápění je klíčové pro masivní využití obnovitelných energií a stabilizaci rozvodných sítí.

komunitní energetika a tepelná čerpadla

Nicméně, mnohé obce mají nedostatečné know-how v oblasti energeticky účinných řešení. Zde by měl vstoupit do hry tým zkušených energetických poradců, který poskytne potřebné znalosti a podporu. Steven Koch, člen týmu společnosti Alpha innotec vysvětluje: „Stále více obcí chce energeticky účinná řešení svých obytných čtvrtí, ale často na to sami nemají potřebné know-how.“

Právě proto se ve společnosti Alpha innotec rozhodli vybudovat síť kompetenčních partnerů, jako jsou inženýrské kanceláře, univerzity a specialisté na monitorování a řízení, aby mohli obcím a projektantům poskytnout veškerou potřebnou podporu od studie proveditelnosti až po zpracování projektu a realizaci zásobování obytných čtvrtí teplem.

Decentralizované sítě tepelných čerpadel připojené na lokální topné sítě se stávají stále více oblíbenou volbou u projektantů v západní Evropě. Tyto systémy nejen snižují distribuční ztráty energie, ale také zajistí každému vlastníkovi či nájemníkovi ohřev teplé vody a vytápění bytů pomocí vlastních tepelných čerpadel.

Plánování výroby a rozvodu tepla se stává nutným krokem k dosažení energetických cílů. Vývoj měst šetrných ke klimatu a komunitní energetika jsou spojeny s inovativními přístupy a technologiemi, jako je třeba také využívání odpadního tepla z průmyslových a municipálních zdrojů.

Komunitní energetika má potenciál posunout energetický sektor do nových sfér, kdy města a obce se stanou aktivními účastníky energetického přechodu a přispějí k celkovému snižování emisí skleníkových plynů. Společnost Alpha innotec a jejich energetický tým hrají v tomto procesu roli, podporují obce a města v posouvaní komunitní energetiky do popředí moderního a udržitelného bydlení.


Zdroj: Alpha innotec, časopis Chlazení 2/2023 (str. 12-13)