Přibývá krádeží tepelných čerpadel vzduch-voda

Mezi nejpopulárnější typy tepelných čerpadel patří tepelná čerpadla vzduch-voda a tepelná čerpadla země-voda. Jak se od sebe tyto dva systémy liší a jaké jsou jejich hlavní přednosti, jsme již psali v našem článku „Tepelné čerpadlo vzduch / voda nebo země /voda?„. Existují však i další rozdíly, kterými se článek nezabývá, zvláště co se týče bezpečnosti a umístění samotných tepelných čerpadel. Níže zmiňujeme bezpečnostní výhody tepelných čerpadel země-voda oproti tepelným čerpadlům vzduch-voda.

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou instalována na povrchu země, obvykle na venkovní straně domu. Tyto jednotky získávají teplo z okolního vzduchu a přeměňují ho na teplo potřebné pro ohřev interiéru. Problémem těchto tepelných čerpadel je, že jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, které mohou ovlivnit jejich výkon a účinnost. Navíc se dají poměr jednoduše odcizit nebo poškodit potenciálními vandaly, samozřejmě v závislosti na míře zabezpečení pozemku a tepelného čerpadla samotného.

Naproti tomu venkovní část systému tepelných čerpadel země-voda je instalována pod zemí, ať už v podobě vrtu nebo zemního kolektoru. Tyto systémy jsou dobře chráněny před povětrnostními podmínkami a získávají energii z teplotně stabilního prostředí, což zvyšuje jejich účinnost a životnost. Navíc primární okruhy zemních tepelných čerpadel jsou chráněny před krádeží nebo poškozením.

Podívejte se na reportáž České televize o krádežích tepelných čerpadel vzduch-voda

Zdroj: CT24