Teplo z diskotéky se ukládá do země a pak je zpětně využito tepelnými čerpadly

Ano, vytápění lidským teplem není námět z nějakého sci-fi filmu. Možností ve využití tepelných čerpadel země-voda je věru mnoho. Tak třeba v jednom brněnském hotelu s diskotékou ukládají teplo vyprodukované tančícími lidmi na parketu do vrtů, a odtud je poté v případě potřeby využito pro vytápění hotelu.

Hlavním zdrojem tepla jsou tři tepelná čerpadla země-voda značky IVT o celkovém výkonu 125,7 kW, které odebírají teplo ze 14 geotermálních vrtů o hloubce 130 m. Tepelná čerpadla čerpadla zde zajišťují kromě vytápění a přípravy teplé vody také chlazení v letních měsících.  

„Hudební dramaturgie klubu může přímo ovlivňovat provozní náklady budovy. Čím divočejší je kapela a její fanoušci, tím více tepla se na parketu produkuje a tepelná čerpadla toto teplo velmi levně a efektivně zužitkují,“ vysvětluje Marek Bláha, jednatel společnosti IVT Tepelná čerpadla, která tato zařízení do budovy instalovala. „Přebytečné odpadní teplo vzniklé při chlazení budovy se nevypouští do vzduchu, ale ukládá se do vrtů, odkud se následně opět využívá pro ohřev teplé vody a vytápění hotelové části budovy,“ dodává Marek Bláha.

Čtěte více


Zdroj: 11.3. 2023, Jan Čech, https://www.dumazahrada.cz/clanek/tepelne-cerpadlo-hotel-20230311.html

ivt-tepelne-cerpadlo_zeme-voda
Zdroj: IVT