O geotermální energii a tepelných čerpadlech v Meteoru

V pořadu Českého rozhlasu Meteor zazněla minulý týden zajímavá reportáž o geotermální energii a tepelných čerpadlech. Reportáží posluchače provázel geofyzik Antonín Tym z výzkumného centra RINGEN. Doktor Tym vysvětlil úskalí hlubinné geotermální energie v našich geografických podmínkách, která by měla sloužit převážně pro výrobu elektrické energie. Tento zdroj má velkou perspektivu spíše v geologicky a vulkanicky aktivních oblastech, jako je třeba Island.

V České republice vidí ale největší perspektivu v tzv. mělké geotermální energii, která slouží za pomoci tepelných čerpadel země – voda k vytápění a chlazení objektů. Mělkou geotermální energii vidí jako vhodný zdroj především pro vytápění rodinných domů, ale zmiňuje, že své místo mají tepelná čerpadla s geotermálními vrty i u daleko větších aplikací. Uvádí jednu z největších instalací v Česku, kde 177 vrtů s tepelnými čerpadly vytápí a chladí nové ustředí banky ČSOB v Praze na Radlické.

Jako obrovskou výhodu vrtů pro tepelná čerpadla zmiňuje doktor Tym také prostorovou nenáročnost, velice nízkou ekologickou stopu a relativní technickou jednoduchost. Dále to jsou výhody decentralizace tohoto zdroje a zároveň, zatím u nás nevyužívané, možnosti centralizace. Kritizuje absenci soustředěné podpory ze strany státu na rozdíl od jiných evropských zemí, např. Německa. Dále zazněla kritika na zbytečné administrativní překážky a zdlouhavé povolovací procesy, kterým každý zájemce o zemní tepelné čerpadlo bohužel dnes čelí.

Ovšem, jako asi největší překážku v tom, aby se u nás mohla mělká geotermální energie využívat ve velkém, vidí v nedostatečném počtu vrtných souprav a nízkých kapacitách montážních firem.

My však věříme, že i státní činitelé brzy prozřou a tento perspektivní zdroj energie bude i u nás více podporován. Stojíme si za heslem, které zaznívá napříč celým tímto webem — BUDOUCNOST LEŽÍ V ZEMI!

mělká geotermální energie