Mělká geotermální energie se může stát významným zdrojem pro vytápění budov

Mělká geotermální energie by v budoucnu mohla částečně nahradit ruský plyn jehož ceny v současné době prudce rostou a budoucnost jeho stabilních dodávek je nejistá. Mělká geotermie má velký potenciál stát se významným zdrojem pro vytápění a chlazení budov. Pro její odebírání není nutné vrtat do kilometrových hloubek jako je to u hlubinné geotermální energie, ale postačí vrty o hloubce průměrně kolem 100 metrů. Hlavním nástrojem k získávání této energie z hloubky od 50 do 300 metrů jsou tepelná čerpadla země/voda. Tepelná čerpadla s geotermálními vrty tak mají potenciál pokrýt spotřebu tepla i chladu v rodinných domech, administrativních budovách, školách, hotelech nebo sportovních areálech.

Obrovskou výhodou tohoto obnovitelného zdroje energie je stabilita, a to i za nepříznivých vnějších klimaticko-povětrnostních podmínek.

Zajímavý článek o perspektivě mělké geotermální energie

geotermalni energie