V minulém roce došlo k dvojnásobnému nárůstu prodeje tepelných čerpadel

Dle šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) byl v roce 2022 zaznamenán dvojnásobný nárůst prodejů v celém sektoru tepelných čerpadel. K významnému nárůstu došlo samozřejmě i v případě tepelných čerpadel země-voda a to přesně o 46%. Tento trend je způsoben především rostoucími cenami energií a nejistotou majitelů nemovitostí ohledně dodávek plynu. Zemní tepelná čerpadla jsou ekologickou a energeticky účinnou alternativou k tradičním způsobům vytápění.

Nárůst prodeje tepelných čerpadel země-voda lze také přičíst snaze investorů „ukrýt“ peníze před inflací a státním dotacím, které podporují využívání obnovitelných zdrojů energie. Výhody tepelných čerpadel země-voda spočívají především – v energetické účinnosti, nízkých provozních nákladech, ekologickém provozu, možnosti kombinace s dalšími systémy vytápění a také ve zvýšení hodnoty nemovitosti.

Je tedy jasné, že nárůst prodeje tepelných čerpadel v roce 2022 ukazuje, že se tato technologie stává stále populárnější a že má velký potenciál pro budoucí růst. Je to velký krok směrem k udržitelnému a ekologicky zodpovědnému vytápění a k ochraně našeho životního prostředí.

Výsledek statistického šetření Ministerstva průmyslu a obchodu


Zdroj: 2023, Oddělení analýz a datové podpory koncepcí, MPO