Teplotní spád v primárním okruhu geotermálního tepelného čerpadla

Systém tepelného čerpadla netvoří pouze samotné tepelné čerpadlo. Důležitou roli hraje i tzv. primárního okruh, který je nedílnou součástí celého systému a na jehož kvalitním návrhu efektivita tepelného čerpadla velkou měrou závisí.

Primární okruh tepelného čerpadla je výměník tepla, který je umístěný vně objektu. U zemních tepelných čerpadel se jedná o geotermální vrt, zemní kolektor, geotermální koš anebo energetický pilot. Primární okruh je tvořen většinou plastovým potrubím, ve kterém koluje teplonosná nemrznoucí kapalina. Právě délka potrubí a jeho dimenze těsně souvisí s provozním teplotním spádem v primárním okruhu tepelného čerpadla.

O tomto tématu pojednává další ze série článků Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel 8


Zdroj: 27.3.2023, Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápěn

tepelne cerpadlo zeme - voda