V Ženevě tepelná čerpadla vytápí a chladí veřejné budovy vodou z jezera

Švýcaři opět potvrdili, že umí jít svižně s dobou v omezování produkce emisí. Ve městě Ženeva jsou schopni čerpáním vody z jezera z hloubky 45 metrů snížit spotřebu energie až o 80%. Voda z Alpského jezera tak slouží k letnímu ochlazování interiéru veřejných budov a v zimě k jejich vytápění. To vše se děje za pomoci tepelných čerpadel systému voda-voda.

„Princip fungování celého systému je relativně jednoduchý. Z hloubky 45 metrů je pomocí potrubí dovedena voda až k výměníkům tepla některých městských budov. Tekutina do sebe v letních měsících absorbuje teplo a tím budovy ochlazuje. Díky tomu není nutné uvádět do provozu tolik klimatizačních jednotek, které mají vysokou spotřebu energie.

Naopak v zimě je díky zapojení tepelných čerpadel do celého systému možné stavby vodou vyhřívat. Tepelná čerpadla fungující na principu voda-voda dosahují vůbec nejvyšší účinnosti. Princip jejich fungování spočívá jako u jiných tepelných čerpadel ve výparníku a stlačeném chladivu v kompresoru. To je zahříváno rozdílem teplot chladiva a přicházející vody.“

Inu máme v ještě u nás v ČR co dohánět!

Přečte si celý článek tepelných čerpadlech voda-voda v Ženevském jezeře