Tepelná čerpadla země/voda – budoucnost vytápění budov

Nová směrnice Evropského parlamentu nahrává tepelným čerpadlům země-voda, která jako jeden z mála zdrojů splňují přísné podmínky na bezemisní energetiku.

Evropský parlament nedávno schválil zásadní kroky směrem k udržitelnosti budov. Tímto krokem reaguje na stále narůstající výzvy spojené s klimatickou změnou a snahou o snížení emisí skleníkových plynů. Nová směrnice o energetické náročnosti budov, schválená 12. března 2024, tak nahrává tepelným čerpadlům země-voda jako klíčovému prvku v udržitelné budoucnosti.

Krok vpřed k udržitelnější budoucnosti

Nová směrnice EU má za úkol změnit způsob, jakým se budovy v Evropě vytápějí a chladí. Tato směrnice, součást ambiciózního plánu směřujícího k bezemisní budoucnosti v roce 2050, stanovuje důležité požadavky pro nově budované stavby.

tepelná čerpadla budoucnost ve vytápění

Od roku 2030 musí být všechny nově postavené bytové domy vybudovány jako „budovy s nulovými emisemi“, což znamená minimalizaci emisí skleníkových plynů a maximální využití obnovitelných zdrojů energie, včetně tepelných čerpadel země-voda. Tato opatření mají zajistit stabilní teplotu v budovách při minimální spotřebě energie a emisích.

Tepelná čerpadla země-voda: Ekologické a efektivní řešení

Tepelná čerpadla země-voda představují ekologické a energeticky efektivní řešení pro vytápění budov, které má obrovský potenciál jak u malých staveb, tak u velkých průmyslových budov. Využívají tepelnou energii uloženou v půdě nebo ve vodě, čímž minimalizují spotřebu fosilních paliv a emise skleníkových plynů. Nová směrnice Evropského parlamentu tak nahrává tomuto zdroji, který vede k zajištění udržitelné budoucnosti.

Význam této směrnice je nezpochybnitelný, neboť budovy v Evropské unii spotřebovávají dvě pětiny energie a produkují 36 % emisí skleníkových plynů. Díky novým opatřením bude možné postupně snižovat negativní dopady budov na životní prostředí a přispívat k celkové klimatické neutralitě Evropské unie.


Zdroj: 13.3. 2023, https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/26581-ep-schvalil-bezemisni-fond-budov-v-roce-2050-a-zakaz-fosilnich-paliv-v-budovach-od-2040