Výjezdové stanice záchranné služby Jihomoravského kraje využívají tepelná čerpadla země-voda

Všechny nové výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje byly navrženy s důrazem na energetickou úspornost. Tyto stanice využívají tepelná čerpadla země/voda a fotovoltaické elektrárny. Jednou z těchto stanic je i ZZS stanice v Boskovicích.

Jaké tepelné čerpadlo bylo zvoleno?

Pro regulaci teploty a chlazení stanice je použito tepelné čerpadlo ECOFOREST ECOGEO B4 T 5-22 KW HTR EH o výkonu 23 kW, které je napájeno čtyřmi geotermálními vrty. Toto tepelné čerpadlo zajišťuje vytápění, ohřev teplé vody, pasivní a aktivní chlazení. Obě formy chlazení jsou integrovány v tepelném čerpadle. Regulace je nastavena tak, aby se chladilo převážně pasivně z vrtů (bez spotřeby elektřiny pro kompresor) a pouze v případě vyšší potřeby chladu systém přechází na aktivní chlazení.

Tepelné čerpadlo získává elektrickou energii z fotovoltaické elektrárny, která je vybavena 66 panely s výkonem 450 Wp.

Je zde instalováno podlahové vytápění, otopná tělesa a systém vzduchotechniky. Během letních měsíců je pro chlazení využíván okruh vzduchotechniky a fancoilů.


Zdroj: 29.6. 2023, https://www.topin.cz/clanky/vytapeni-a-chlazeni-vyjezdove-stanice-zzs-boskovice-detail-14097