Hluk tepelných čerpadel vzduch-voda může být problém

Majitele rodinných domů v sousedním Německu trápí hluk tepelných čerpadel vzduch-voda. Vzduchová TČ, která jsou asi nejrozšířenější variantou tepelných čerpadel, začínají třeba v takovém Německu znamenat problém vzhledem ke své hlučnosti. Německo je v jejich využití obecně daleko před Českou republikou. Nicméně prim zde stejně jako u nás hrají vzduchová tepelná čerpadla, která ale na rozdíl od tepelných čerpadel země-voda bývají poměrně hlučná.

Např. v Bavorsku nyní přibývá sporů ohledně hluku tepelných čerpadel vzduch-voda. Bavorský zemský úřad pro životní prostředí (LfU) potvrdil, že dostává spoustu stížností na hluk.  Sekání trávy v době oběda, večírky až do svítání, rachot okenic uprostřed noci – existuje spousta důvodů, proč si stěžovat na hluk v okolí. V souvislosti s přechodem na novou bez uhlíkovou energetiku ale přibyla nová konfliktní oblast.

Hluk tepelných čerpadel vzduch-voda

Občané se znovu a znovu hádají se svými sousedy, protože je ruší hluk, který jejich tepelná čerpadla na vzduch vydávají. Bavorský zemský úřad pro životní prostředí (LfU) má tuto problematiku v hledáčku. Hluk, který produkují tepelná čerpadla vzduch-voda, tedy nízkofrekvenční hučení, označuje za „problematický“.

Toto téma je poměrně ožehavé, protože tepelná čerpadla mají v budoucnu nahradit elektrické a plynové topné systémy instalované v mnoha rodinných domech. Tepelná čerpadla jsou považována za klimaticky šetrné, protože pro vytápění využívají teplo z okolního prostředí. Podle výpočtů think tanku Agora Energiewende musí být do roku 2030 instalováno šest milionů tepelných čerpadel a do roku 2045 čtrnáct milionů, aby Německo splnilo své klimatické cíle. V Německu je zatím v provozu jen asi milion systémů tepelných čerpadel, z toho asi dvě třetiny vzduchových tepelných čerpadel.

U nás stejně jako v Německu a v podstatě kdekoli jinde je nasnadě elegantní řešení — TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ-VODA, která jsou nejen absolutně tichá, ale navíc i daleko účinnější než jejich hlučný venkovní konkurent.

Více o výhodách zemních TČ oproti vzduchovým

Zdroj: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/haus-nachbar-streit-immobilie-waermepumpe-1.5450240