Využití energie z vrtů na akademické půdě

Tepelné čerpadlo země-voda s vrty již léta vytápí a chladí budovu univerzity v centru Prahy. Podívejte se na provedené analýzy naměřených hodnot z provozu tohoto systému, který s odstupem času, kdy byl článek napsán, dává čím dál větší smysl.

I přesto, že historická univerzitní budova má specifické vlastnosti a potřeby, tak zkušenosti a analýzy z jejího provozu jsou „přenositelné“ i pro jiné typy budov. Zemní tepelná čerpadla mají poměrně univerzální využití, které díky rostoucím cenám energií dává čím dál větší smysl i u menších aplikací.

„Původní zdroj tepla budovy je plynová kotelna o výkonu 1360 kW. K tomuto zdroji tepla se přidaly v roce 2012 dvě tepelná čerpadla země-voda Viessmann 300-G PRO o celkovém jmenovitém topném výkonu 270 kW a celkovém jmenovitém chladicím výkonu 200 kW. Tepelná čerpadla slouží jako zdroj tepla a chladu pro budovu. Pro 0 °C je celkový tepelný výkon 250 kW a je to zároveň bod bivalence. Zapojení tepelných čerpadel je paralelní. Tepelná čerpadla mohou připravovat otopnou vodu o maximální teplotě 55 °C.“

Více v článku


Zdroj: 8.11.2021, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Využití tepelných čerpadel pro dodávku tepla a chladu, https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/23048-vyuziti-tepelnych-cerpadel-pro-dodavku-tepla-a-chladu

tepelna cerpadla na univerzite