Vědci sestrojili kvantové tepelné čerpadlo

Už jste slyšeli o kvantovém tepelném čerpadle? Ano, opravdu čtete dobře! Vědci z TU Delft, ETH Zürich a Univerzity v Tübingenu už tepelné čerpadlo fungující na kvantové úrovni sestavili.

A jak toto tepelné čerpadlo vlastně funguje? Podrobnější princip fungování se dozvíte z toho článku. Na uvedeném příkladu je zřejmé, že oblast tepelný čerpadel ještě čekají obrovské možnosti, a to nejen, co se týká jejich aplikačního využití. Perspektiva TČ spočívá i v samotném zdroji energie, jako jsou v tomto případě např. fotony světla a tepelné čerpadlo slouží jako jakýsi zesilovač.

Nyní nám dovolte menší filozofické zamyšlení:

Lidstvo je v mnoha oblastech teprve na začátku svého bádání a otevírá se nám tak svět nepřeberných možností a technologického progresu.

Celá naše civilizace může teoreticky najít „lék“ na všechny současné hrozby i civilizační neduhy. Stačilo by jen tak „málo“ — přestat válčit a zbrojit, ušetřené síly a prostředky pak směřovat jedním směrem — do společné spolupráce a táhnutí za jeden provaz. Dyť přeci planeta Země je naším společným prostorem k žití.


Zdroj: 6. 10. 2022. Pavel Houser, https://sciencemag.cz/ze-dvou-supravodivych-obdvodu-sestrojili-kvantove-tepelne-cerpadlo/

Princip fungování kvantového tepelného čerpadla, Zdroj: Technická univerzita v Delftu