Bytový dům v kamenolomu s vrty a tepelnými čerpadly

V Brně-Komíně v současné době začíná vznikat na území bývalého kamenolomu osmi patrový bytový dům s názvem Diorit. Zhruba dva roky trvalo přizpůsobení tohoto lomu pro zahájení stavebních prací. Návrh bytového domu navrhlo brněnské architektonické studio DRNH a bude se jednat o jednu z nejzelenějších staveb v Česku.

K celé „zelené“ koncepci celé stavby přispějí i tepelná čerpadla země-voda s vrty. Konkrétně jako zdroj vytápění a chlazení bude sloužit 30 vrtů o hloubce 150 metrů.


Zdroj: 6.11. 2022, ČTK, https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/bytovy-dum-v-brne-komine-vznika-v-byvalem-kamenolomu

vizualizace projektu Diorit
vizualizace projektu Diorit
Vizualizace projektu
geotermalní vrty diorit
Geotermální vrty