Nová koncertní síň v Ostravě bude vytápět a chladit tepelnými čerpadly země-voda s vrty

S potěšením vám představujeme další významnou stavbu, kde byla jako klíčová součást projektu zvolena tepelná čerpadla země-voda s geotermálními vrty. Jedná se o novou a unikátní koncertní síň, která se začala v minulém roce stavět v Ostravě. Tato koncertní hala má potenciál stát se architektonickým skvostem světového významu, srovnatelným třeba s Operou v Sydney. Nový sál s kapacitou 1 300 diváků je dílem předního amerického architekta Stevena Holla.

Níže vám poskytujeme rozhovor s projektantem Ing. Tomášem Fráňou ze společnosti GEROtop, která kompletně projekt celého systému tepelných čerpadel země-voda pro Koncertní halu v Ostravě, realizovala. 

Pane Fráňo, děkujeme vám, že jste si našel čas na rozhovor. Začněme tím, proč byla pro tento projekt zvolena právě tepelná čerpadla země-voda jako zdroj vytápění a chlazení?

koncertní hala v Ostravě
Zdroj: https://www.facebook.com/koncertnisalostrava/

Zvolení tepelných čerpadel země-voda bylo rozhodující hlavně kvůli jejich vysoké efektivitě. I přes vysokou počáteční investici se ukazují jako extrémně účinný způsob vytápění. A v tomto případě hrála také významnou roli možnost využití jednoho zdroje i pro letní chlazení. Ačkoli nutno podotknout, že tepelná čerpadla jsou sice hlavním zdrojem, nikoli však jediným.

Existují i jiné možnosti, jak zajistit teplo a chlad pro podobné objekty?

Ano, existují i jiné varianty. Pro teplo je možné využít vzduchová tepelná čerpadla, centralizované zásobování teplem, plynové kotelny a další. Avšak legislativně některé z těchto zdrojů hůře vyhovují z hlediska energetické náročnosti budov a je třeba je kombinovat s dalšími opatřeními. Z pohledu energetické efektivity je však nejideálnější tepelné čerpadlo země-voda. Pro chlazení jsou využívána zařízení na bázi tepelných čerpadel, která mohou čerpat energii z různých prostředí, jako je země, vzduch či voda. V tomto projektu jsou kromě tepelných čerpadel země-voda využity také chillery.

Jaké konkrétní funkce tedy budou tepelná čerpadla s vrty u Koncertní haly v Ostravě plnit?

Tepelná čerpadla s vrty budou sloužit jako zdroj vytápění, přípravy teplé vody a chlazení objektu. Je důležité zmínit, že nepokrývají veškeré potřeby objektu. Jako bivalentní zdroj tepla je zde uvažováno využití výměníkové stanice SCZT a jako bivalentní zdroj chladu jsou použity již zmíněné chillery.

Jaký měl projekt vytápění koncertní haly vývoj?

Projekt měl poměrně dlouhou fázi vývoje. Na začátku se důkladně zvažovala všechna možná řešení vhodného vytápění.  Již v roce 2020 jsme projekt řešili ve stupni DUR. Průzkumný vrt byl realizován v prosinci téhož roku a jeho měření proběhlo v lednu 2021. Následně došlo k vyhodnocení měření a pokračovali jsme fází DSP. Projekt pro provedení stavby byl dokončen na jaře roku 2023. Aktuálně už probíhá fáze realizace.

Kolik vrtů, a jak hlubokých se zde realizovalo?

V rámci projektu bylo provedeno 125 vrtů o hloubce 130 m + 1 x 140 m (průzkumný vrt). Ne všechny se podařilo odvrtat a vystrojit do projektované hloubky ve fázi I (110 vrtů). Aktuálně se ještě realizuje část vrtů pod objektem (15 vrtů ve fázi II).

Jaký je v tomto případě celkový výkon tepelných čerpadel?

Projekt počítá se třemi tepelnými čerpadly o celkovém topném výkonu 1136 kW (součet všech tří). V režimu chlazení se pak počítá s chladícím výkonem 1011 kW (v souladu s projektovaným stavem).

Ještě jednou děkujeme za váš čas a přejeme jménem našeho portálu mnoho úspěšných aplikací zemních tepelných čerpadel i v roce 2024.

O dalším vývoji této významné stavby vás budeme samozřejmě průběžně informovat

Více o novém Koncertním sále v Ostravě

Zdroj: https://www.facebook.com/koncertnisalostrava/