Tepelné čerpadlo s vrtem v historické budově není sci-fi

Geotermální vrt s tepelným čerpadlem u novostaveb je v dnešní době čím dál častější způsob vytápění a chlazení. Problematičtější ovšem bývá výměna zdroje vytápění za zemní tepelné čerpadlo s vrtem u stávající budovy. A ještě navíc, když se jedná o historickou budovu v původní staré městské zástavbě. Do jedné takovéto odvážné akce se pustil v americkém Chicagu tým architektů ze společnosti Architectural Consulting Engineers (ACE).

Glessnerův dům, původně sídlo na Prairie Avenue a krátce i výzkumné polygrafické zařízení, je nyní „domácím muzeem“ a místem konání akcí. Stavba z roku 1887, která je chicagskou i národní památkou, svým impozantním, pevnostním exteriérem a elegantním, ale útulným interiérem vždy předběhla svou dobu. Když zde Glessnerovi bydleli poprvé, mohli například zapínat a vypínat plynové osvětlení kdekoli v domě stisknutím tlačítka na centrálním ovládacím panelu.

Změna zdroje vytápění a chlazení starého domu

Nedávno Glessnerův dům přešel na geotermální vytápění a chlazení prostřednictvím tepelných čerpadel země-voda s vrty. Jedná se o jeden z nejúčinnějších způsobů, jak dosáhnout nejen regulace vnitřní teploty, ale také regulace vlhkosti.

Instalace geotermálního systému byla rozdělena do dvou fází na základě dostupných finančních prostředků. V první fázi (rok 2015) byly vyvrtány dva geotermální vrty o hloubce 150 m na zděném nádvoří jižně od salonu budovy. Druhá fáze (rok 2021) spočívala ve vyvrtání dalších čtyř vrtů o hloubce 150 m. Teplo je vedeno pomocí potrubí naplněného teplonosnou kapalinou z vrtů do tepelných čerpadel uvnitř domu otvory v základech domu.

Pro měření úspěšnosti geotermálního systému byly nainstalovány dataloggery teploty/vlhkosti. Údaje zatím ukazují, že teploty v prvním patře jsou mírnější než před instalací systému. Výsledky shromážděné po druhé fázi by měly poskytnout ucelenější obraz o tom, jak je nový systém účinný.

„Přestože jsou otázky výkonnosti oprávněným hlediskem, geotermální systémy mohou být pro historické stavby, jako je Glessnerův dům, výhodné, zejména proto, že velká část jejich infrastruktury je pod zemí a není vidět“, říká Bonnie McDonaldová, prezidentka a generální ředitelka chicagské organizace Landmarks Illinois.

Hlavní problém systémů zemních tepelných čerpadel u historických staveb jsou náklady

V případě Glessnerova domu představovala rozpočtová omezení větší překážku než logistické, technologické nebo dokonce památkové důvody. Původní rozpočet projektu neumožňoval instalovat celý geotermální systém najednou. Instalace systému po etapách umožnila pokročit v projektu a zároveň počítat s nepředvídanými výdaji, které by umožnily realizovat další etapy, jakmile by bylo k dispozici více finančních prostředků.

Více o celém projektu


Zdroj: https://www.historecycle.com/glessner-house

tepelná čerpadla v historické budově
Glessnerův dům v Chicagu, Illinois. Zdroj: Shruti Kansara / Creative Commons
Zemní tepelné čerpadlo v historické budově
Zemní tepelné čerpadlo instalované v úložném prostoru pod hlavním schodištěm v Glessnerově domě. Zdroj: Audrey Henderson