Výhody zemních TČ oproti vzduchovým TČ

Výhody zemních tepelných čerpadel oproti konkurenčním vzduchovým tepelným čerpadlům jsou prokazatelné. Kromě snad pořizovací ceny stojí většina předností na straně „zemáků“, jak se taky občas lidově tepelným čerpadlům země/voda říká.

Jaké výhody tohoto typu TČ vidí jednatel firmy Master Therm tepelná čerpadla s.r.o., která tepelná čerpadla vyrábí a dodává se dočtete v tomto zajímavém článku.

výhody tepelných čerpadel země-voda