Role tepelných čerpadel voda-voda v centralizovaném zásobování teplem

Integraci vysokoteplotních tepelných čerpadel typu voda-voda do soustavy centralizovaného vytápění přikládá řada států v Evropské unii již delší dobu vysokou váhu. Ovšem v České republice nebyl jejich význam zatím plně využit, což se ale doufejme se současnou energetickou krizí začne měnit.

Pro tato vysokoteplotní tepelná čerpadla je jako zdroj energie využívána např. odpadní voda následovaná povrchovou vodou, odpadním teplem z průmyslových procesů a geotermální vodou. Lze je použít v soustavách CZT provozovaných na teplotách mezi 60 a 120 °C.

Přečtěte si dvoudílný článek, který pojednává o této problematice:

Průmyslová vysokoteplotní tepelná čerpadla pro soustavy CZT v Evropě. Část 1/2

Průmyslová vysokoteplotní tepelná čerpadla pro soustavy CZT v Evropě. Část 2/2


Zdroj: 27.12. 2022, 3.1. 2023, Tzb-info.cz, Ing. Erika Langerová, Ing. Nikola Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

vysokoteplotní tepelná čerpadla
Zdroj: Friotherm