Podcenění projekční přípravy = příčina ztráty výkonu TČ s plošným kolektorem

Po důkladné analýze provozních parametrů tepelného čerpadla země-voda byla úspěšně vyřešena stížnost jednoho ze zákazníků na časté spínání elektrického dotopu. Ing. Petr Michal ze společnosti IVT Tepelná čerpadla s.r.o. informuje, že klíčovou příčinou byla poddimenzovaná plocha zemního plošného kolektoru.

Podle vyjádření odborníků je nutné, aby návrh velikosti kolektoru respektoval celkovou potřebu tepla objektu a přizpůsobil se výkonu tepelného čerpadla. V případě nedostatečného dimenzování může dojít k podchlazení kolektoru, což negativně ovlivňuje energetickou efektivitu provozu tepelného čerpadla.

Je třeba stále zdůrazňovat, že při návrhu tepelného čerpadla je nezbytné brát v úvahu nejen výkon stroje, ale i celkovou tepelnou ztrátu objektu a adekvátně dimenzovat zemní kolektor. Tím lze zajistit optimální provoz tepelného čerpadla a minimalizovat nežádoucí komplikace.

Celý článek: Zemní plošný kolektor a stížnost na ztrátu výkonu tepelného čerpadla


Zdroj: 25.3.2024, TZB-info, Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o.

zemní plošný kolektor