Světový trh se zemními tepelnými čerpadly do roku 2028

„Na základě této analýzy se odhaduje, že velikost celosvětového trhu se zemními tepelnými čerpadly bude v letech 2023 až 2028 činit přibližně 4, 48 miliard USD a očekává se, že poroste tempem 9,1 %.“

Pro odborníky z oblasti tepelných čerpadel země/voda a mělké geotermální energie máme zajímavou informaci. Nedávno byla společností QYResearch vydána výzkumná zpráva o vývoji celosvětového trhu s geotermální energií a zemními tepelnými čerpadly až do roku 2028.

Tato zpráva představuje odbornou a podrobnou analýzu současné situace v odvětví. Nabízí rovněž podrobné informace o hlavních klíčových hráčích na trhu, segmentaci aplikací a geografickou analýzu. Zahrnuje také informace o průmyslu, surovinách a dodavatelích, analýzu struktury nákladů a stavu technologických zdrojů.

Kdo patří mezi přední světové výrobce působící na trhu s geotermální energií a tepelnými čerpadly a jak vysoká je v dnešní době konkurence?

To vše se dozvíte v této podrobné analýze v podobě pdf dokumentu o více než 100 stranách.

Stáhněte si vzorek analýzy bez konkrétních dat (pdf)


Zdroj: https://www.qyresearch.com/index/detail/5049671/Global-Ground-Source-Heat-Pump-Market-Report-History-and-Forecast-2017-2028-Breakdown-Data-by-Manufacturers-Key-Regions-Types-and-Application

vrt pro tepelné čerpadlo
Geotermální vrt