Dotace na tepelná čerpadla: Tepelná čerpadla s vrty opět ve hře

V poslední době prošly dotační podmínky pro zemní tepelná čerpadla velmi zásadními změnami, které mají významný dopad na zájemce o tuto technologii. Původně se v návrzích nových dotačních podmínek nepočítalo s dotacemi pro tepelná čerpadla země-voda s vrty, ale pouze pro tepelná čerpadla se zemními kolektory. Nicméně, díky intenzivnímu vyjednávání Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Komorou OZE s MŽP a SFŽP se podařilo tepelná čerpadla s vrty do dotací opět zařadit.

NZÚ původně bez tepelných čerpadel s vrty

Původní návrh dotačních podmínek pro zemní tepelná čerpadla vylučoval tepelná čerpadla s vrty z možností získat finanční podporu. Tato situace vyvolala obavy mezi potenciálními investory do těchto systémů. Nevoli také situace vyvolala u zainteresovaných subjektů z oboru, kteří tepelná čerpadla s vrty spatřují jako velmi efektivní způsob vytápění a chlazení budov. Hlavní záminkou pro zastavení podpory byla údajně obava o podzemní vody a jejich ochrana.

Argumenty pro znovu zahrnutí tepelných čerpadel s vrty do NZÚ

Zahrnutí tepelných čerpadel s vrty do dotačního programu bylo na podkladě řady důležitých argumentů, které odrážejí význam a výhody této technologie.

Tyto argumenty předložené ze strany AVTČ byly klíčovými:

  • Zákon o obnovitelných zdrojích energie (Lex OZE I): Nepodporování tepelných čerpadel s vrty by šlo proti smyslu zákona č. 19/2023 Sb., známého jako Lex OZE I. Tento zákon mění energetický zákon a stavební zákon, a je v souladu s nařízením Rady EU 2022/2057, který stanovuje rámec pro rychlejší zavedení obnovitelných zdrojů energie.
  • Cíl plánu REPower EU: Plán REPower EU si klade za cíl do roku 2030 navýšit počet tepelných čerpadel na 60 milionů. Neposkytnutí dotací na systémy tepelných čerpadel s vrty by mohlo snížit zájem investorů a omezit instalaci zemních tepelných čerpadel.
  • Vysoká energetická efektivita: Tepelná čerpadla s vrty jsou známá svou vysokou energetickou účinností (COP až 6) a nezávislost na vnějších podmínkách. Díky nim lze dosáhnout nižší spotřeby elektrické energie ve srovnání s jinými systémy, jako jsou tepelná čerpadla vzduch-voda či elektrokotle.
  • Ekologický přínos: Tepelná čerpadla s vrty jsou ekologicky šetrná, protože využívají energii z obnovitelných zdrojů a snižují emise skleníkových plynů. Tímto způsobem přispívají k ochraně životního prostředí.
  • Všestrannost a efektivita: Tepelná čerpadla s vrty nejen vytápí (přes zimu), ale také nabízí účinné chlazení objektů (v létě), což je pohodlné a navíc ekonomicky efektivní, zejména při pasivním chlazení s využitím přirozené teploty v zemi. Jsou multifunkčními zařízeními, která tak zastoupí třeba i klimatizace.
geotermalni vrt
  • Profesně odborná instalace a bezpečnost: Instalace tepelných čerpadel s vrty vyžaduje odborné znalosti a dodržování přísných předpisů (báňský zákon, geologický zákon, stavební zákon). To zaručuje kvalitní a bezpečnou instalaci a eliminuje tak riziko tzv. domácích instalací na koleně.
  • Ochrana krajinného rázu: Vrty pro tepelná čerpadla zabírají minimální plochu pozemku a nezasahují do krajinného rázu. Nezpůsobují hluk v exteriéru a neprodukují žádné emise.
  • Minimální omezení pozemku: Tepelná čerpadla s vrty minimálně omezují využití pozemků. Navíc je možné je umístit třeba i pod stavbu samotnou.
  • Kvalita a životnost: Tepelná čerpadla s vrty jsou sofistikovanou technologií a vykazují dlouhou životnost, přičemž vrty samotné jsou navrženy na desítky let. Z těchto důvodů přináší dlouhodobé a stabilní řešení pro vytápění a chlazení.
  • Zahrnutí tepelných čerpadel s vrty do dotačního programu je zároveň podporou pro segment rodinných domů a pomáhá prosazovat ekologicky udržitelné technologie v oblasti vytápění a chlazení budov.

Dotace pro zemní tepelná čerpadla s vrty pro rok 2023 – 2024

Aktuální výše dotací pro zemní tepelná čerpadla s vrty je klíčovým faktorem pro majitele, kteří uvažují o investici do těchto systémů. V současné době můžete získat dotaci ve výši 140 000 Kč pro tepelná čerpadla typu země-voda obecně, která jsou určena pro vytápění a přípravu teplé vody. Tato podpora výrazně zvyšuje atraktivitu investice do zemního tepelného čerpadla.

V souvislosti s vrty a dotacemi pro tepelná čerpadla by vás mohlo zajímat:

Závěr: Investujte do ekologického vytápění s NZÚ

Změna v dotačních podmínkách pro zemní tepelná čerpadla s vrty otevírá nové možnosti pro budoucí investory do těchto systémů. Díky vytrvalému úsilí ze strany odborných zájmových skupin byly vrty opět zařazeny do dotační podpory, což více zpřístupňuje toto ekologické a energeticky účinné vytápění a přípravu teplé vody.

S aktuální dotací ve výši 140 000 Kč se stává investice do zemního tepelného čerpadla velmi atraktivním způsobem, jak snížit náklady na energii a přispět k udržitelné budoucnosti.

Spočítejte si cenu vrtu!

online kalkulačka