Jaká jsou potřebná povolení pro vrty tepelných čerpadel?

Pro příklad uvádíme postup v povolovacím procesu u vrtu pro tepelné čerpadlo. Je potřeba vyřídit všechna povolení pro legislativní správnost celého systému. Pro lajka se celý proces kolem povelení vrtu může zdát složitý a nepřehledný, a z toho důvodu je dobré tuto část včetně návrhu a dimenzování vrtu svěřit odborníkům, kteří to dělají na denním pořádku. Navíc na příslušných úřadech už mají tak říkajíc „prošlápnutou cestičku“. Vše zařídí za vás a vy se můžete věnovat činnosti, která vás baví nebo živí.

Co je tedy k povolení vrtu pro tepelné čerpadlo potřeba?

1. Zpracování projektové dokumentace k tepelnému čerpadlu.

2. Zajištění vyjádření příslušných orgánů potřebných pro další krok na stavebním úřadě:

  • souhrnné stanovisko OŽP,
  • stanovisko obce/městského úřadu,
  • případně dotčených sítí pokud si stavební úřad vyžádá

3. Vodoprávní řízení na odboru životního prostředí

4. Podání žádosti o územní souhlas/rozhodnutí (nad 20 kW výkonu též stavební povolení

Povolení vrtu pro tepelné čerpadlo

V souvislosti s vrty pro tepelná čerpadla by vás mohl zajímat: