Vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo

Kvalitní vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo je, pro fungování a efektivitu celého systému, v podstatě stejně důležité, jako tepelné čerpadlo samotné. Tepelné čerpadlo, jakožto samostatný stroj, je součástí nadzemní části celého okruhu. V případě poruchy či poškození je vždy relativně snadná možnost jeho opravy nebo výměny.  Což se ale o části okruhu, která je v zemi, říci nedá. Proto doporučujeme kvalitu vystrojení vrtu nepodcenitŽivotnost kvalitně provedeného a vystrojeného vrtu je v podstatě stejná, jako životnost samotné nemovitosti. Neméně důležitou roli poté hraje samotná kvalita provedení vrtu, zapuštění sondy a injektáž. Vždy dávejte na doporučení a nevybírejte jen podle ceny.

Vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla
 1. Geotermální sonda
 2. Redukce počtu větví
 3. Potrubí pro připojení vrtů
 4. Elektrotvarovky
 5. Sběrná jímka
 6. Páteřní potrubí
 7. Elektrotvarovky
 8. Izolace ze syntetického kaučuku s korugovanou chráničkou a systémovým ukončením pomocí smršťovacích rukávů
 9. Uzavření primárního okruhu v tech. místnosti pomocí kulového kohoutu, včetně mosazného závitu
 10. Nemrznoucí kapalina
 11. Doporučené systémové řešení prostupu