Ve Vídni bude nasazeno jedno z největších tepelných čerpadel v Evropě

Odpadní teplo jako centrální zdroj pro vytápění domácností? Ano, o možnostech nasazení velkokapacitních tepelných čerpadel ve stanicích čistíren odpadních vod jsme vás nejednou informovali (Vysokoteplotní průmyslová tepelná čerpadla voda-voda, Klimaticky neutrální Praha, Čistička odpadní vody s čerpadly bude vytápět byty).

Pokud vás toto téma zajímá, tak doporučujeme k přečtení následující článek. Jde o velkokapacitní tepelné čerpadlo ve Vídni, které by mělo už v polovině příštího roku začít dodávat dálkové teplo až pro 56 000 domácností. Po dokončení v roce 2027 naroste jeho kapacita na 112 tisíc domácností. Veškerou energii Vídeň získá z klimaticky neutrálních zdrojů, konkrétně z odpadního tepla vypouštěné vody a zároveň nedaleké hydroelektrárny.

Přečtěte si celý článek o tepelném čerpadel ve Vídni


Zdroj: 15.3. 2022, Martin Landa, https://www.obnovitelne.cz/clanek/1937/jedno-z-nejvetsich-tepelnych-cerpadel-v-evrope-ziska-viden

velkokapacitni tepelne cerpadlo ve vidni
Princip fungování tepelného čerpadla ve Vídni
Zdroj: Wien Energie