Jak funguje tepelné čerpadlo s kolektorem?

 • Hlavní součástí zemního kolektoru je plastové potrubí z vysoko-hustotního polyethylenu, dimenze nejčastěji d32 nebo d40. Obecně platí, že čím více kratších okruhů menší dimenze, tím rovnoměrnější a efektivnější odběr energie.
 • Potrubí bývá uloženo zpravidla pod povrchem zahrady ve smyčkách v hloubce cca 1,2 až 1,5 m v závislosti na nadmořské výšce a typu půdy.
 • Smyčky jsou vedeny do sběrné jímky, ve které jsou umístěny potřebné kontrolní, vyvažovací, uzavírací a plnící, resp. odvzdušňovací armatury na rozdělovači a sběrači.
 • Cirkulací média v kolektoru dochází k odběru energie z pozemku, kterou následně vedeme opět plastovými PE „hadicemi“ k samotné strojní části – tepelnému čerpadlu v technické místnosti.
 • Celková délka potrubí a počet smyček jsou závislé na velikosti vytápěného domu, potřebě teplé vody, na podloží pozemku, jeho orientaci a oslunění a též celkovým klimatem dané lokality.

Tepelné čerpadlo tedy prostřednictvím plošného kolektoru odebírá energii z plochy zahrady. Z půdy pod sebou bere kolektor jen zlomek celkové energie. Větší část energie získává z vrstvy půdy nad kolektorem. Tuto energii tvoří naakumulovaná energie ze slunce, deště a podzemních vod. Plošný zemní kolektor by se tak dal přirovnat k velkému solárnímu kolektoru s hliněným akumulátorem.

Mnoho zájemců se během zimy obává tzv. vymrznutí zemního kolektoru, což je, ale při správném dimenzování tepelného čerpadla a kolektoru neopodstatněné. Výhodou plošných kolektorů oproti vrtům je snadná regenerace. V létě dochází k jejich regeneraci vlivem slunečního záření a teplého počasí, které ohřívá několik metrů svrchních vrstev půdy, a tak se v dlouhodobém horizontu nemůže energeticky vyčerpat. Regeneraci můžeme přes léto ještě podpořit tím, že kolektor využijeme pro „přichlazení“ objektu a odvedeme do něj odpadní teplo z domu

Schéma zemního plošného kolektoru

Jak funguje plošný zemní kolektor?
 1. Potrubí zemního plošného kolektoru
 2. Elektrotvarovky
 3. Sběrná jímka
 4. Páteřní potrubí
 5. Elektrotvarovky
 6. Izolace ze syntetického kaučuku s korugovanou chráničkou a systémovým ukončením pomocí smršťovacích rukávů
 7. Uzavření primárního okruhu v tech. místnosti
 8. Nemrznoucí kapalina
 9. Systémové řešení prostupu