Teplo a chlad v historických budovách – případová studie Winternitzových automatických mlýnů

Historický objekt Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích prošel rozsáhlou rekonstrukcí, při které bylo nasazeno tepelné čerpadlo země-voda. Toto čerpadlo, napájené z vrtů o celkové hloubce 720 metrů, nyní vytápí Gočárovu galerii v areálu mlýnů.

Tepelné čerpadlo země-voda jako efektivní řešení pro historické budovy

Tepelné čerpadlo země-voda o výkonu cca 41 kW je umístěno v technické místnosti ve sklepních prostorách budovy. Jako primární zdroj přírodního tepla slouží šest vrtů, každý s hloubkou 120 m.

Primárním úkolem tepelného čerpadla je vytápění objektu pomocí otopných těles navržených na teplotní spád 55/45 °C a příprava teplé vody v zásobníkovém ohřívači s objemem 300 l. Tepelné čerpadlo zajišťuje i otopnou vodu pro případný dohřev chladného čerstvého vzduchu při větrání.

Detailní přístup k zachování historického vzhledu

Tato technologie má své velké opodstatnění, nejen kvůli účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie, ale také vzhledem k mizivému narušení exteriéru budovy. Rekonstrukce Automatických mlýnů byla zaměřena na zachování každého detailu, včetně atypického poklopu sběrné šachty, který splňuje požadavky památkové ochrany a estetiky.

Symbióza Gočárovy architektury a tepelného čerpadla země – voda ukazuje, jak lze efektivně spojit tradiční hodnoty s moderními technologiemi pro udržitelný provoz historických budov.

Tepelné čerpadlo země-voda se ukázalo jako ideální řešení pro vytápění historických budov, jako jsou Winternitzovy mlýny. Díky své efektivitě a schopnosti využívat obnovitelné zdroje energie představuje tato technologie budoucnost vytápění historických objektů.

Přečtěte si článek: Teplo a chlad z vrtů pro Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích

Přečtěte naše starší články o tepelných čerpadlech v historických budovách:

Moderní vytápění v Jízdárně Světce zajišťují tepelná čerpadla s vrty

Vrty s tepelnými čerpadly v historických budovách

Pražský magistrát bude topit tepelnými čerpadly

Univerzita využívající teplo a chlad ze země

tepelné čerpadlo v automatických mlýnech

Zdroj: https://www.facebook.com/automatickemlyny/


Zdroj: 28.3.2024, Ing. Josef Hodboď, TZB-info